موضوعات = فیزیولوژی گیاهی
تاثیر پیش‌تیمار سالیسیلیک‌اسید و نیتریک‌اکسید بر کاهش سمیت نانوذرات روی در گیاه فلومیس Phlomis tuberosa

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22108/ijpb.2023.136672.1310

الهام قاسمی فر؛ قادر حبیبی


مطالعه اثر باندهای مختلف پرتوهای ماوراء‌بنفش (UV) بر القا تنش اکسیداتیو و مکانیسم‌های مقاومت به آن در گیاهچه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22108/ijpb.2023.136545.1312

مریم مظاهری تیرانی؛ محمد فلفلیان؛ سلیمان دیانی


بهره‌گیری از سیستم زیست‌سنجی گیاهی به‌منظور شناسایی ‏کارکرد زیستی انواع هورمون اکسین

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 61-74

10.22108/ijpb.2023.137352.1318

آزاده خادم؛ زهرا سرگزی مقدم؛ سنا انصاری؛ احمد شریفی؛ مهدیه خرازی


برخی شاخصهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه آلوئهورا (Aloe vera) تحت تیمار پسابهای شهری و صنعتی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22108/ijpb.2022.134064.1291

ساره ابراهیمی نوکنده؛ سید مهدی رضوی؛ منصور افشار محمدیان


پاسخ‌های فیزیولوژیک Spirulina platensis به نانوذرات تیتانیوم و سیترات

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 39-62

10.22108/ijpb.2023.135148.1297

ناهید پوربزرگی رودسری؛ مریم مددکار حق جو؛ علیرضا غیاثوند


اثر تیمارهای مختلف بر افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-32

10.22108/ijpb.2022.130564.1260

فاطمه عبدلی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ جلال غلام نژاد


اثر فتانترن بر شاخص‌های فیزیولوژیک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-38

10.22108/ijpb.2021.125100.1229

مریم نعمتی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ علی موافقی؛ روح اله متفکرآزاد


بررسی برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی به تنش شوری در ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 101-118

10.22108/ijpb.2021.118177.1160

زهرا حسینی؛ محمدرضا زارع بوانی؛ احمد زارع