موضوعات = فیزیولوژی گیاهی
تاثیر کاربرد برگی کلسیم و تلقیح با قارچ اندوفیت Serendipita indica بر بهبود رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی انگور بی‌دانه سفید تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22108/ijpb.2024.139540.1338

امین ایسپره؛ مهدی قبولی؛ احمد ارشادی؛ روح الله کریمی؛ زهرا موحدی


بررسی اثرات نانوذره اکسید آهن سنتز شده و سالیسیلیک اسید بر تغییر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه های استبرق (Calotropis procera)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22108/ijpb.2024.139387.1336

فاطمه ادب آوازه؛ رویا رضوی زاده؛ شهرام پورسیدی؛ نازی نادرنژاد؛ حسین مظفری


مقایسه ی برخی از پاسخ های رشدی، بیوشیمیایی و هورمونی سرشاخه های گال دار دو گونه از درختان بید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22108/ijpb.2024.140106.1349

بهروز صالحی اسکندری؛ شهلا کاظمی


پاسخ فیزیولوژیکی و فتوسنتزی برخی ژنوتیپ‌های گندم تحت شرایط گرد و خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22108/ijpb.2024.139885.1345

صبا عمید؛ آرش فاضلی؛ رضا حقی؛ مسعود بازگیر


بهره‌گیری از سیستم زیست‌سنجی گیاهی به‌منظور شناسایی ‏کارکرد زیستی انواع هورمون اکسین

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 61-74

10.22108/ijpb.2023.137352.1318

آزاده خادم؛ زهرا سرگزی مقدم؛ سنا انصاری؛ احمد شریفی؛ مهدیه خرازی


پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زعفران طی ‏برهم‌کنش ملاتونین و تنش خشکی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 91-108

10.22108/ijpb.2023.138544.1329

پروانه همتی حسن گاویار؛ حمزه امیری؛ مارینو بی. آرنائو؛ سیف الله بهرامی کیا


برخی شاخصهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه آلوئهورا (Aloe vera) تحت تیمار پسابهای شهری و صنعتی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22108/ijpb.2022.134064.1291

ساره ابراهیمی نوکنده؛ سید مهدی رضوی؛ منصور افشار محمدیان


پاسخ‌های فیزیولوژیک Spirulina platensis به نانوذرات تیتانیوم و سیترات

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 39-62

10.22108/ijpb.2023.135148.1297

ناهید پوربزرگی رودسری؛ مریم مددکار حق جو؛ علیرضا غیاثوند


اثر تیمارهای مختلف بر افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-32

10.22108/ijpb.2022.130564.1260

فاطمه عبدلی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ جلال غلام نژاد