موضوعات = سیستماتیک گیاهی
بررسی آرایه شناختی برخی از گونه‌های ایرانی سرده گل فراموشم مکن از تیره گاو زبانیان با استفاده از صفات ریز ریخت‌شناسی کاسه گل و فندقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22108/ijpb.2024.138560.1331

بهاره اکبرنژاد؛ فر خ قهرمانی نژاد؛ محمود بیدارلرد؛ مهرشید ریاحی؛ احسان حسینی


بررسی سیستماتیکی گونه‌های Paspalum (Poaceae)در ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 43-56

10.22108/ijpb.2020.121656.1201

زهرا فقیه؛ مریم کشاورزی؛ آرمان محمودی آطاقوری؛ سمانه مسافری


بررسی فلوریستیک و اشکال‌‌ زیستی گیاهان مراتع کوهستانی درختک فریدن، اصفهان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-96

10.22108/ijpb.2020.118292.1161

سعید دوازده امامی؛ آزاده اخوان روفیگر؛ جواد معتمدی؛ لیلی صفایی


صفات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و میوه در سرده L. Sanguisorba از تیره گل سرخ در ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 53-68

10.22108/ijpb.2018.109172.1073

عادله دیلمی معزی؛ مرضیه بیگم فقیر؛ ریایه شاهی شاووان


بررسی فلورستیک کوه نوا (نور)، استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 95-108

10.22108/ijpb.2017.105460.1037

محمد مهدی دهشیری؛ نسترن جلیلیان؛ گودرز طهماسبی


تشریح مقایسه‌ای و ریزریخت‌شناسی برگ و دمبرگ جنس Geum از تیرة Rosaceae در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 45-58

10.22108/ijpb.2017.21555

مرضیه فقیر؛ فاطمه عاشوری؛ عاطفه مهرمنش


رستنی آلپی بخشی از کوه الوند در استان همدان

دوره 8، شماره 30، دی 1395، صفحه 89-104

10.22108/ijpb.2016.21122

محمد مهدی دهشیری؛ کیوان صفی‌خانی؛ حسین مصطفوی