موضوعات = رشد و نمو گیاهی (تکوین)
مطالعۀ تکوین اندام زایشی نر و ماده در گیاه بادرشبو ‏Dracocephalum moldavica L.‎‏ (تیرۀ نعنائیان) ‏

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 21-38

10.22108/ijpb.2023.137260.1316

معصومه ماهوت فروشها؛ سایه جعفری مرندی؛ گلناز تجدد؛ مریم پیوندی


کشت و چرخۀ زندگی زیرۀ استوانه‌ای ‏‎(Bunium ‎cylindricum)‎‏: تکوین اندام‌های مختلف

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 75-92

10.22108/ijpb.2023.137654.1321

فرخنده رضانژاد؛ هیرو رحیمی؛ فرزاد گنجعلیخانی حاکمی؛ نجمه عادلی فر؛ محسن اسدی


بررسی آنتوژنی پرچم و مادگی در گل Falcaria vulgaris Bernh.

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 63-78

10.22108/ijpb.2018.100340.0

احمد عبداللهی؛ فاطمه محمودی کردی