موضوعات = اکولوژی گیاهی
مطالعه فلوریستیکی و خاک‌شناسی محدوده آب‌بندان ملاط شهرستان لنگرود

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 101-124

10.22108/ijpb.2024.138139.1324

مریم مفیدنژاد؛ اصغر زمانی؛ کورش کمالی


روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون)

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 81-94

10.22108/ijpb.2022.128361.1249

مهری دیناروند؛ سجاد عالی محمودی سراب؛ سید عبدالحسین آرامی؛ کهزاد حیدری


بررسی آثار تنش شوری و گرما بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و رویشی در گیاه دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در فواصل زمانی متفاوت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 39-52

10.22108/ijpb.2021.127818.1243

اعظم غلام نیا؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودائی زاده؛ سعید ترکش اصفهانی؛ سمیه قاسمی


استفاده از خاک معدن آهن برای بهبود وضعیت عناصر غذایی خاک و رشد مطلوب گیاه گوجه‌فرنگی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 45-60

10.22108/ijpb.2020.120868.1194

ریحانه دهقان؛ علی اکبر کریمیان؛ سمیه قاسمی؛ حمید عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ ملیحه امینی


بررسی پراکنش و برخی ویژگی های زیستی گیاه مهاجم سنبل آبی در تالاب انزلی، استان گیلان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 51-62

10.22108/ijpb.2019.114456.1131

علیرضا میرزاجانی؛ سعید نادری؛ داریوش پروانه مقدم


ویژگی‌های بوم‌شناختی، رویشگاهی و ریخت‌شناختی Ephedra procera C.A.Mey. در مراتع کوهستانی ارومیه

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-20

10.22108/ijpb.2018.110216.1086

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ فرهاد قاسمی؛ مهشید سوری