بهبود ویژگی‌های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و پس از برداشت گل ژربرا(Gerbera jamesonii ‘Dune’) با کاربرد اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز
بهبود ویژگی‌های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و پس از برداشت گل ژربرا(Gerbera jamesonii ‘Dune’) با کاربرد اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز

هاجر آفرین؛ زهره جبارزاده؛ محسن برین

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22108/ijpb.2023.135151.1296

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز روی گل بریدنی ژربرا رقم دانی (Dune)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در شرایط کشت هیدروپونیک اجرا شد. فاکتور اول: ...  بیشتر
تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی و تولید سوخ در گیاه والک (Allium akaka subsp. akaka)
تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی و تولید سوخ در گیاه والک (Allium akaka subsp. akaka)

آرزو پازوکی؛ محبوبه زارع مهرجردی؛ مریم نوروزی؛ شیرین دیانتی دیلمی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 69-80

https://doi.org/10.22108/ijpb.2019.111214.1101

چکیده
  والک (Allium akaka subsp. akaka) گیاهی دارویی از خانواده Amaryllidaceaeاست. این گیاه بومی ایران بوده و به‌دلیل برداشت بی‌رویه در معرض خطر انقراض قرارگرفته است. والک دارای ویژگی خواب بذر است و تاکنون مطالعه‌ای برای تکثیر ...  بیشتر
تأثیر پیش‌تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب
تأثیر پیش‌تیمار بذر با سدیم هیدروسولفید (NaHS) بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه ذرت در تنش سرب

رویا زنگنه؛ رشید جامعی؛ سیاوش حسینی سرقین؛ سروش کارگر خرمی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22108/ijpb.2018.107473.1060

چکیده
  سرب، فلزی سنگین و آلایندة محیط‌زیست است که بر فعالیت‌های متابولیک و فیزیولوژیک موجودات زنده تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین در سال‌های گذشته کانون توجه بیشتر پژوهشگران بوده است. در پژوهش حاضر اثر پیش‌تیمار ...  بیشتر
ارزیابی کارایی پیشبرهای مختلف (CaMV35s, E8, 2A11) با بیان موقت آنتی‌ژن سطحی هپاتیت ب (HBsAg) در گیاه گوجه‌فرنگی
ارزیابی کارایی پیشبرهای مختلف (CaMV35s, E8, 2A11) با بیان موقت آنتی‌ژن سطحی هپاتیت ب (HBsAg) در گیاه گوجه‌فرنگی

حسن رهنما؛ ناهید احمدی؛ آرش آرش کیا؛ محمدرضا صفرنژاد

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22108/ijpb.2017.21602

چکیده
  بیان موقت، یکی از روش‌های موثر برای تایید کارایی پیشبرها در بیان ژن هدف در گیاهان است. در پژوهش حاضر، بیان آنتی‌ژن سطحی هپاتیت ب (HBsAg) در کنترل پیشبر دایمی CaMV35S و همچنین پیشبرهای اختصاصی بافت میوة گیاه ...  بیشتر