کاهش تبلور سلولز با ایجاد جهش حذفی با‌ روش CRISPR/Cas9 در جایگاه P-CR زیرواحد CESA4 صنوبر سفید (Populus alba L.)
کاهش تبلور سلولز با ایجاد جهش حذفی با‌ روش CRISPR/Cas9 در جایگاه P-CR زیرواحد CESA4 صنوبر سفید (Populus alba L.)

شهنوش نیری؛ بهرام باغبان کهنه روز؛ سید عباس رافت

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 63-90

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.135394.1303

چکیده
  سلولز فراوان‌ترین هموپلی‌ساکارید خطی در طبیعت است که به‌علت طبیعت نیمه‌بلورین و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی منحصربه‌فرد برای بهره‌برداری در صنایع چوب و خمیر کاغذ، تولید سوخت زیستی و نانوسلولز همواره ...  بیشتر
بیان هم‌زمان ژن‌های 5-انول‌پیروویل‌شیکیمیت-3-فسفات‌سنتاز ((epsps و گلایفوسیت‌اکسیدوردوکتاز ((gox با هدف ارتقای مقاومت به علف‌کش گلایفوسیت در گیاهچه‌های تراریختۀ کلزا
بیان هم‌زمان ژن‌های 5-انول‌پیروویل‌شیکیمیت-3-فسفات‌سنتاز ((epsps و گلایفوسیت‌اکسیدوردوکتاز ((gox با هدف ارتقای مقاومت به علف‌کش گلایفوسیت در گیاهچه‌های تراریختۀ کلزا

امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ محمدرضا افتخاریان قمصری؛ سپیده پروانیان

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 57-66

https://doi.org/10.22108/ijpb.2018.108127.1062

چکیده
  با‌توجه‌به اهمیت غذایی کلزا (Brassica napus L.)، یکی از مهم‌ترین گیاهان تولیدکنندۀ روغن در جهان، امروزه در بسیاری از کشورها به گسترش سطح زیرکشت این گیاه توجه شده است. حضور علف‌های هرز در مزارع کلزا سبب کاهش ...  بیشتر
ساز و کار زوال در بذر نخود، ارتباط هیدرولیز قندها و پراکسیداسیون لیپید با واکنش‏های آمادوری و مایلارد
ساز و کار زوال در بذر نخود، ارتباط هیدرولیز قندها و پراکسیداسیون لیپید با واکنش‏های آمادوری و مایلارد

مهدی شعبان؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ احد یامچی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/ijpb.2017.21534

چکیده
  این آزمایش برای مطالعة ساز و کار‏های زوال در بذر نخود ایرانی (Cicer arietinum L.) در شرایط انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1394 انجام شد. آزمایش ...  بیشتر
بررسی تغییرات بیان ژن‌های دفاعی گیاه گندم در پاسخ به آلودگی به Mycosphaerella graminicola
بررسی تغییرات بیان ژن‌های دفاعی گیاه گندم در پاسخ به آلودگی به Mycosphaerella graminicola

جلال غلام‌نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی

دوره 8، شماره 30 ، دی 1395، ، صفحه 43-54

https://doi.org/10.22108/ijpb.2016.21119

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر غلظت‌های متفاوت سالیسیلیک اسید بر میزان بیان ژن‌های رمزکنندۀ چهار آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، پلی‌فنل اکسیداز، پراکسیداز و کاتالاز در گیاه گندم (رقم متحمل ...  بیشتر