موضوعات = ژنتیک گیاهی
تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویه بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22108/ijpb.2023.138311.1325

مهران نوروزپور؛ رسول اصغری؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ


ارزیابی تحمل به تنش یخ‌زدگی در چهار رقم زیتون (بومی و خارجی) بر اساس شاخص-های فیزیولوژیک در شرایط خو‌سرمایی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 37-50

10.22108/ijpb.2019.115335.1137

طیبه بساکی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ ثریا کرمی؛ سکینه فرجی؛ مریم جلیلی


مقایسه و آنالیز بیوانفورماتیکی ژنوم کامل کلروپلاستی سه رقم توت فرنگی F.vesca, F.virginiana, F.chiloensis

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 63-76

10.22108/ijpb.2019.113723.1118

فرشید طلعت؛ نسا غفاری؛ ابوالحسن فجری؛ مهدی بدری انرجان