مقاله پژوهشی
ریزازدیادی گیاه هاورتیا لیمیفولیا با استفاده از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی
ریزازدیادی گیاه هاورتیا لیمیفولیا با استفاده از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی

عباس سعیدی؛ صبا عظیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.127562.1242

چکیده
  هاورتیا لیمیفولیا با نام علمیHaworthiopsis limifolia گیاهی زینتی، علفی و چند ساله از خانواده Asphodelaceae و دسته گیاهان گوشتی کاکتوس است. این گیاه بومی آفریقای جنوبی بوده و به عنوان یک گیاه زینتی کشت می‌گردد و همچنین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی، ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی گیاهچه نیل تحت تنش شوری از طریق پرایمینگ بذرها با سرکه چوب پسته
بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی، ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی گیاهچه نیل تحت تنش شوری از طریق پرایمینگ بذرها با سرکه چوب پسته

سمیه بحرآسمانی؛ اعظم سیدی؛ شهناز فتحی؛ مهرانگیز جوکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/ijpb.2023.135181.1298

چکیده
  پژوهش حاضر در قالب طرح پایه کاملأ تصادفی انجام شد. از بذرهای پرایم نشده (شاهد)، هیدروپرایمینگ و پرایم شده با غلظت‌های 300 و 200 برابر رقت سرکه چوب پسته در شرایط شوری صفر 50، 100 و 150 میلی مولار کلرید سدیم استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربرد اسیدسالیسیلیک و سیلیکون بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و آناتومیکی گیاه دارویی گل سازویی (Scrophularia striata L.) تحت تنش خشکی
کاربرد اسیدسالیسیلیک و سیلیکون بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و آناتومیکی گیاه دارویی گل سازویی (Scrophularia striata L.) تحت تنش خشکی

فریبا شوهانی؛ آرش فاضلی؛ سیاوش حسینی سرقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/ijpb.2023.137115.1315

چکیده
  در عصر حاضر، کمبود آب یکی از چالش‌های اصلی زیست محیطی برای گیاهان است که منجر به اختلالات متابولیکی و فیزیولوژیکی می‌شود، و در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. سالیسیلیک اسید و سیلیکون به ...  بیشتر