راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایند.

 1- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد. نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

 2- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

3- دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

 - استاد راهنما (نویسنده مسئول)

 - استاد مشاور

2-    ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد.

3-  در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

4-  در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

5-    هنگام ارسال مقاله لازم است فایل های زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

5-1- فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

5-2- فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفا اسامی نویسندگان و سازمان آن ها قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می شود یکسان باشد

5-3- فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

لطفا فایل تعهدنامه را تکمیل و در قسسمت بارگزاری فایل ها تحت عنوان نامه به سردبیر (تعهدنامه) فراگذاری نمایید.

لطفا فایل واگذاری حق انتشار مقاله را دانلود و تکمیل نمایید.

6-  فرم تعهد نویسندگان به صورت پرسش ‏های چک لیست در سامانه تهیه شده است. لطفا پرسش ‏ها را به دقت مطالعه و نسبت به تکمیل فرم دقت لازم بعمل آید.

7-   در سامانه نشریه، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات  نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود.

  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

   Department, Faculty, University (Institution), City, Country

8-   بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  هزینه اولیه: 100000 تومان، هزینه پذیرش: 250000 تومان

به دلیل عدم سوء استفاده از سایت دانشگاه اصفهان به اطلاع می رساند این سامانه با هیچ موسسه ای در ارتباط نیست و جهت چگونگی پرداخت هزینه به سامانه نشریات دانشگاه اصفهان مراجعه کنید و از پرداخت هرگونه وجهی به سازمان های غیر مرتبط جهت چاپ مقاله جدا خودداری نمایید.

9-در مرحله ‏ایی که نیاز به پرداخت هزینه باشد، ایمیل آن برای تمامی نویسندگان ارسال می ‏شود.

10-جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده لاتین مقالات، لازم است  نویسندگان قبل از ارسال مقاله، متن چکیده را در سامانه Grammarly قرار دهند و پس از رفع ایرادات گرفته شده چکیده را برای نشریه ارسال کنند. 

11- عناوین جدولها و شکلها باید به هر دو زبان فارسی و لاتین نوشته شود.

12- محتویات درون جداول و شکل ها به لاتین نوشته شود.

13- کلیه شکل ها باید قابل ویرایش توسط ویراستار باشند.

راهنمای تنظیم مقالات

  1- دریافت مقاله از طریق سامانه نشریه ijpb.ui.ac.ir می باشد.

  2- پیشنهاد می شود ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

  2-1- عنوان مقاله ، ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در زیر آن.

  2-2- چکیده مقاله : شامل موضوع، چارچوب نظری ، روش شناسی تحقیق و نتایج مقاله به صورت فشرده ، حداکثر250 کلمه و سپس واژه های کلیدی به زبان فارسی.

  2-3- مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف.

  2-4- مواد و روشها: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده ها.

  2-5- نتایج : تجزیه و تحلیل تفسیر آن ها

  2-6- بحث

2-7-جمع بندی

  2-8- یادداشت ها و پیوست ها (در صورت لزوم)

نکته:    در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

2-9- فهرست منابع فارسی و انگلیسی

 • فهرست منابع:

بخش فهرست منابع باید به زبان انگلیسی و بر اساس روش APA   تنظیم شود.

کل منابع فقط در آخر مقاله درج می شود.

 • دقت شود که  ارجاعات درون متن مطابق با منابع تنظیم شود در صورت منبع لاتین،  ارجاع درون متن نیز به صورت لاتین آورده شود. همچنین نام تمامی اشخاص خارجی (حتی در بخش پیشینه ) و یا اصطلاحات تخصصی علم در متن نیز به صورت لاتین آورده شود و از آوردن معادل لاتین ها در پاورقی خودداری شود.
 • کلیه منابع درون متن و منابع پایانی مطابق با فایل پیوست باید لینک دار شوند.

  2-10- چکیده انگلیسی همراه با واژه های کلیدی در پایان مقاله.

  3- شیوه ارجاع و استناد

توجه: نظر به اینکه ارتقاء یک مجله در راستای بین المللی شدن منوط به وجود چکیده مبسوط می باشد لذا نویسندگان ملزم به ارسال چکیده مبسوط  فارسی و انگلیسی پس از پذیرش اولیه مقاله می باشند.

ساختار چکیده مبسوط (بین 700 تا 1000 کلمه):

چکیده مبسوط ، مقاله علمی است که با هدف فراهم آوری مطالعه مقاله اصلی در مدت زمان کوتاه تهیه می‌شود. در همین راستا و به منظور امکان مطالعه مقالات فارسی برای مخاطبان غیر فارسی زبان،نشریه علوم زیستی گیاهی ( عنوان سابق : زیست شناسی گیاهی ایران) برای هر مقاله فارسی چکیده مبسوط به زبان انگلیسی با ساختار ذیل را فراهم می‌آورد که به همراه هر مقاله منتشر می‌شود.

اجزای چکیده مبسوط

 • عنوان
 • نویسنده (گان)
  • نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی، پست الکترونیکی، ORCID
  • تعیین نویسنده مسئول
 • متن اصلی
 •         چکیده:
 • همان چکیده فارسی به انگلیسی می باشد که باید با متن چکیده مبسوط هماهنگ باشد.
 •        مقدمه:
 • مقدمه باید شامل دامنه، هدف، مساله، اهمیت و محدودیت‌های پژوهش باشد و به عبارتی به سوال "مساله اصلی پژوهش حاضر چیست"پاسخ داده شود. همچنین به صورت خلاصه به پیشنه و ادبیات پژوهش پرداخته شود. فرضیه‌ها یا سوالات پژوهش باید به طور واضح بیان شوند.

تعداد کلمات بخش مقدمه حدود 200 تا 300 کلمه است.

           مواد و روش ها:

تعداد کلمات بخش مواد و روش ها حدود 200 تا 300 کلمه است.

نتایج و بحث:

در این بخش یافته‌ها به صورت خلاصه شده آورده شود. نویسنده در این بخش می‌تواند در صورت نیاز از جدول، تصویر، نمودار و غیره برای بیان یافته‌ها استفاده کند، پیشنهاد می‌شود تا حد امکان داده‌های جداول و نمودارها خلاصه شود. این موارد باید با استفاده از نرم افزار ورد یا اکسل طراحی شود و از ذخیره در قالب عکس خودداری شود. همچنین موارد فوق باید در متن چکیده مبسوط بلافاصله بعد ازاستناد آورده شود. تعداد مجاز جمعا حدود 3 مورد است.

تعداد کلمات بخش نتایج و بحث حدود 200 تا 300 کلمه است.

 • نتیجه گیری

مطالب بیان شده در این بخش  باید مرتبط با مسأله و فرضیه‌ها یا سوالات پژوهشی ارائه شده در مقدمه و بر پایه یافته های بیان شده در بخش یافته های پژوهش باشند.

تعداد کلمات بخش نتیجه گیری حدود  50 تا 100 کلمه است.

 • تشکر و قدردانی:

در صورت لزوم از افراد و سازمان‌هایی که در نتیجه رسیدن پژوهش همکاری داشته‌اند، قدردانی شود.

 • کلید واژهها:

برای توصیف محتوای مقاله، حداقل 5 کلید واژه در این بخش اعلام شود.

 

کلیه متن مقاله به صورت منسجم و در یک فایل ارسال گردد. (از جدا ارسال نمودن اشکال، نمودارها خودداری نمایید.)

 

 

***********************

شیوه‌ نگارش مقاله نشریه علوم زیستی گیاهی ( عنوان سابق : زیست شناسی گیاهی ایران)(به فارسی)

شیوه‌ نگارش مقاله نشریه علوم زیستی گیاهی ( عنوان سابق : زیست شناسی گیاهی ایران)(به انگلیسی)