نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
کاووس ایازپور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پروانه ابریشم چی عضو هیئت علمی/دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
حمید اجتهادی 05118762227
علی اکبر احسانپور
جعفر احمدی 02818371122
علی احمدی مقدم گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
آزاده اخوان سیستماتیک گیاهی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
کاظم ارزانی
داوود آزادفر 0171-2220320
مصطفی اسدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الهام اسدی کرم فیزیولوژی گیاهی فارغ التحصیل دانشگاه شهید باهنر کرمان Shahid Bahonar University of Kerman
زهرا اسرار 03413202063
عزت‌اله اسفندیاری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه مراغه
احمد اسماعیلی 06614200012
امید اسماعیل زاده 0122-6253101-3
صدیقه اسمعیل‌زاده بهابادی 09155339049
محمد رضا اصغری پور سیستان و بلوچستان، زابل، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
رسول اصغری زکریا 5512089-0451
کسری اصفهانی 44580471-021
سعید افشارزاده سیستماتیک گیاهی دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
منصور افشار محمدیان 01313232806
احمد آقایی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
کیوان آقایی جوبنی 54152618-0241
مهناز اقدسی دانشگاه گلستان
یحیی امام 07112287116
جاوید ایمان پور نمین 01823223600
حشمت امیدی زیست‌مولکولی گیاهی 55277400-021
حمزه امیری گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان
محمدرضا امیرجانی دانشگاه اراک
فریبا امینی استادیار دانشگاه دانشگاه اراک
شکوفه انتشاری فیزیولوژی گیاهی اصفهان - کیلومتر 5- خیابان آیت اله اشرفی اصفهانی (کهندژ)- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - گروه زیست شناسی
بهرام اندرزیان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Ahwaz, Iran
علی باقری سیستماتیک گیاهی استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
هدایت باقری دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشکده کشاورزی - گروه بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی و گیاهان دارویی
محمدباقر باقریه نجار دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، خیابان شهید بهشتی، گرگان، گلستان
امین باقی زاده ژنتیک گیاهی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
حسین بتولی 03614234955
اسماعیل بخشنده پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی برادران فیروزآبادی شاهرود-دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده کشاورزی-گروه زراعت و اصلاح نباتات
فیروزه بردبار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حمیدرضا بلوچی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
مهری بهنام نیا دانشگاه دامغان
مرضیه پاییزی فیزیولوژی گیاهی استادیار دانشگاه شاهد
همت اله پیردشتی مازندران - ساری - کیلومتر 9 جاده دریا - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا پیرزاد فیزیولوژی گیاهی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علیرضا پیرزاد ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، گروه زراعت
محمدرضا پریشانی فروشانی ؟؟؟؟؟؟
بابک پیله ور دانشگاه لرستان
پریسا پناهی اکولوژی گیاهی دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
جابر پناهنده ژنتیک گیاهی تبریز - بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی
لطیفه پوراکبر دانشگاه ارومیه
پیام پورمحمدی ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی
محمدرضا تدین اکولوژی گیاهی استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
افشین توکلی دانشیار دانشگاه زنجان
رشید جامعی 04412755295
جواد جانپور ژنتیک گیاهی استادیار و هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد
علی اشرف جعفری ژنتیک گیاهی، سیستماتیک گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ناصر جعفری اکولوژی گیاهی دانشگاه مازندران
مجتبی جعفری نیا دانشگاه آزاد اسلامی
سید غلامعلی جلالی ???????????
نسترن جلیلیان سیستماتیک گیاهی کرمانشاه، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، خانم دکتر نسترن جلیلیان
حمید جلیلوند
پریسا جنوبی رشد و نمو گیاهی (تکوین) دانشگاه خوارزمی
حمیده جوادی رشد و نمو گیاهی (تکوین) موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
مرتضی جوادی راد ژنتیک گیاهی استادیار زیست شناسی، دانشگاه اصفهان
محمدرضا جوهرچی دانشگاه فردوسی مشهد
نادر چاپارزاده تبریز -کیلومتر 35 جاده آذر شهر -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گروه زیست شناسی
اسماعیل چمنی
منیره چنیانی مشهد- بلوار وکیل آباد- دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالکریم چهرگانی راد همدان - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم - گروه زیست شناسی
رقیه حاجی بلند 3392715-3392719
سمیه حاجی نیا فیزیولوژی گیاهی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی
قادر حبیبی فیزیولوژی گیاهی دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور
مسعود حیدری زاده فیزیولوژی گیاهی گروه علوم زیستی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان
سید ذبیح اله حسینی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سید علی حسینی تفرشی 000
سعید رضا حسین زاده فیزیولوژی گیاهی خوزستان- شهرستان بهبهان- ابتدای جاده دیلم- دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
اباصلت حسین زاده کلاگر زیست‌سلولی گیاهی گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
منیر حسین زاده نمین دانشگاه الزهراء
سیاوش حسینی سرقین فیزیولوژی گیاهی استادیار/دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
مهدی حسن شاهیان 03413222032
بهنام حمزه بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
جلیل خارا فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه
جلیل خارا ارومیه - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم - گروه زیست شناسی - چلیل خارا
حامد خدایاری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نواز خرازیان دانشگاه شهرکرد
احمدرضا خسروی 6137390-0711
محمدرضا دادپور 04113392054
فاطمه دانشمند 03526232801
محمد مهدی دهشیری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آرزو ذاکر گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
رقیه ذوالفقاری 07412224048
پرژک ذوفن فیزیولوژی گیاهی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
پروین رامک فیزیولوژی گیاهی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‌آباد، ایران
مینا ربیعی اکولوژی گیاهی گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سید مهدی رجایی گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
هما رجایی 6137386-0711
سمیه رجاییان -
طیبه رجبیان 66495277-021
اصغر رحیمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان
فاطمه رحمانی استادیار دانشگاه ارومیه
جمشید رزمجو 03113913455
علی اصغر رستگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان- گروه بیوشیمی سلولی ومولکولی
آیت‌اله رضایی دانشگاه شاهد
فرخنده رضانژاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
خدیجه رضوی 44580370-021
رؤیا رضوی‌زاده دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
مریم رفیعی بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان
محمدرضا رمضانی مقدم lمشهد روبروی پلیس راه طرق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- پردیس پژوهش
منیره رنجبر دانشگاه آزاد ,واحد فلاورجان
حسن رهنما 0261-2703536
حبیب زارع 3233187-0191
بهروز زارعی دارکی اکولوژی گیاهی استادیار، دانشگاه تربیت مدرس
سعید زارع ده آبادی یزد- میبد- خیابان پاسداران- کوچه یاس 11
لیلا زرندی میاندوآب فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-دانشکده علوم پایه-گروه زیست شناسی
صابر زهری اردبیل- خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی
محسن زواره استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
احسان ساداتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری Sari Agricultural and Natural Resources Research Center
محمد جمال سحرخیز 07116138144
نسرین سیدی 0441-2770489
جنت سرمد 01313233647
حجت اله سعیدی 7932467
فاروق سلیمانی اکولوژی گیاهی سازمان حفاظت محیط زیست - ریس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه -استان آذربایجان غربی
فروغ سنجریان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
جلوه سهرابی پور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
لیلا شبانی شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروهزیست شناسی
بهرخ شجاعی
رضا شیخ اکبری مهر سیستماتیک گیاهی دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
رضا شیرزادیان خرم آباد 0131-6690282
منصور شریعتی فیزیولوژی گیاهی mansour_shariati@yahoo.com
علی شرفی گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مجید شریفی تهرانی شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
فرهاد شکوهی‌فر 0511-8805451
معصومه شمس استاد مدعو دانشگاه اصفهان و پیام نور نجف آباد و اشرفی اصفهانی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Department
مریم شهبازی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایرا
حمیدرضا صادقی پور 01712245964
بهروز صالحی اسکندری فیزیولوژی گیاهی 03125200810
پروین صالحی شانجانی فیزیولوژی گیاهی رئیس بانک ژن منابع طبیعی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
سید یحیی صالحی لیسار 04113392714
عذرا صبورا فیزیولوژی گیاهی گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران
بهناز صفار دانشگاه شهرکرد
محمود ضعیفی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خسرو ثاقب طالبی اکولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور Research Institute of Forests and Rangelands
رضا طاهری تهرانی
زهرا ظهرابی اصفهان
ناصر عباس پور ارومیه- کیلومتر 11 جاده سرو-دانشگاه ارومیه-دانشکده علوم-گروه زیست شناسی
ابوالقاسم عباسی کجانی پژوهشگر پسادکترا دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان
احمد عبدل‌زاده
رضا عرفان‌زاده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کامبیز عزیزپور فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات
مهری عسکری مهرآبادی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بهروز عشقی ملایری اکولوژی گیاهی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
یونس عصری تهران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حمیدرضا عکافی
بهناز علیجانپور تهران –سعادت آباد-جنب کوی فراز-خو لادن غربی-بن بست مینا-.پ11- واحد 7 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران
ابوالفضل علیرضالو دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی
محمدعلی علیزاده موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حکیمه علومی فیزیولوژی گیاهی گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پشرفته، کرمان، ایران
ریحانه عموآقایی گروه علوم گیاهی دانشکده علوم دانشگاه شهرکرد
بابک عندلیبی فیزیولوژی گیاهی زنجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان- دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات
علیرضا عینعلی فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا عینعلی گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
سید محمود غفاری
پیام فیاض یاسوج، خیابان معلم، میدان دانشجو، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه جنگلداری
آرش فاضلی ژنتیک گیاهی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
فائزه فاضلی 22970021
حسن فرحبخش 03413202640
محسن فرشادفر 8237769-0813
امیرحسین فرقانی فیزیولوژی گیاهی استادیار زیست شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان
مرضیه بیگم فقیر گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سید مجید قادریان 7932464
رسول قاسمی استادیار دانشگاه پیام نور نجف آباد
عبدالله قاسمی پیربلوطی اکولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران
محمود قاسم نژاد 09126617455
کامران قائدی 7932479
لی لی قائم مقامی 7932470
سیروس قبادی 3913434
جمشید قربانی 01512443275
اسماعیل قربانعلی نژاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
مجید قربانی نهوجی عضو هیئت علمی- پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
بایرام محمد قرنجیک مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، چابهار، ایران
علی اکبر قطبی راوندی فیزیولوژی گیاهی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
فائزه قناتی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس
فائزه قناتی فیزیولوژی گیاهی اعضای هیت علمی
علیرضا قنبری گروه علوم باغبانی داشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
فرخ قهرمانی نژاد 000
خدیجه کیارستمی دانشگاه الزهرا
شاهرخ کاظم پور اصالو دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سید کمال کاظمی تبار +98-152-3822566
محمد کافی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اصغر کامرانی تهران- آزاد راه خلیج فارس- دانشگاه شاهد- گروه زیست شناسی
سعید کدخدایی پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان
بتول کرامت دانشگاه شهید باهنر کرمان
روح الله کریمی فیزیولوژی گیاهی گروه علوم‌باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
فرح کریمی دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
ناصر کریمی 08314274545
رؤیا کرمیان 8271043-0811
مریم کشاورزی سیستماتیک گیاهی گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران.
صدیقه کلیج رشد و نمو گیاهی (تکوین) استادیار زیسیت شناسی دانشگاه مازندران (0112) 5342456
محمدرضا کنعانی 22431783-021
علی گنجعلی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی
محمدرضا گنجعلی خانی ژنتیک گیاهی استادیار گروه زیست شناسی گیاهی، دانشگاه اصفهان
حسن محبت‌کار 7934391
مطهره محسن‌پور پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران Agriculture Biotechnology Research Institute of Iran
ساسان محسن زاده هیئت علمی دانشگاه شیراز
سید ابولقاسم محمدی 3356003-0411
نیر محمدخانی دانشگاه ارومیه- مرکز آموزش عالی شهید باکری- گروه گیاهان دارویی
محمد محمودی ایران، تهران، کیلومتر 5 اتوبان تهران- کرج ، خروجی پیکان‌شهر، خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران
آرمان محمودی آطاقوری گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مریم مددکار حق جو فیزیولوژی گیاهی کیلومتر 5 جاده تهران- خرم آباد، دانشگاه لرستان- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
معصومه مدرس فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی، مشهد ، ایران
ایوب مرادی سیستماتیک گیاهی بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری-مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان-رشت
فرهنگ مراقبی اکولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری
سید منصور میرتاج الدینی ؟؟؟؟؟؟
سید عباس میرجلیلی سیستماتیک گیاهی گروه تولیدات گیاهی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
سید محمد معصومی سیستماتیک گیاهی دانشگاه رازی
اسد معصومی اصل دانشگاه یاسوج
اسد معصومی اصل دانشیار دانشگاه یاسوج
محمدرضا مفید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد مقدم
حکیمه منصوری 32202072
مجید مهدیه 08612777402
پویان مهربان جوبنی فیزیولوژی گیاهی گروه علوم پایه، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
ایرج مهرگان زیست‌مولکولی گیاهی Associate Professor
محمد مهرنیا مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی موافقی 411 3392723
بابک ناخدا فیزیولوژی گیاهی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران Agriculture Biotechnology Research Institute of Iran
رضا نادری علمداردهی دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان
نازی نادرنژاد شهید باهنر کرمان
فرزانه نجفی تهران- خ - مفتح- دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم زیستی- گروه زیست شناسی
فاطمه نصیبی 03413202070
مریم نصر اصفهانی 000
حسنعلی نقدی بادی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گیاهان دارویی
سمیه نقی لو 04113392023
علیرضا نقی نژاد 01125342459
وحید نیکنام 66492992-021
میترا نوری سیستماتیک گیاهی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه اراک
اکبر نورسته نیا 3233648- 0131
محمدرضا هادی ؟؟؟؟؟؟؟؟
جمیل واعظی دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
محمدرضا واعظی کاخکی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
آتوسا وزیری فیزیولوژی گیاهی زیست شناسی،علوم پایه،دانشگاه پیام نور تهران
مرتضی یوسف زادی سیستماتیک گیاهی دانشیار فیزیولوژی گیاهی دانشگاه هرمزگان
الهه وطن خواه دانشگاه زنجان