درباره نشریه

مجله زیست شناسی گیاهی ایران (IJPB)از سال 1388 از انتشارات رسمی دانشگاه اصفهان و با همکاری انجمن زیست شناسی ایران می باشد. این مجله بصورت فصلنامه با دسترسی آزاد، بصورت برخط و با داوری توسط داوران  متخصص در آن رشته علمی منتشر شده و مقالات علمی در همه زیرشاخه های مختلف زیست شناسی گیاهان آوندی و غیر آوندی و گیاهان میکروسکوپی (جلبک ها)، مانند فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی مولکولی گیاهی، زیست شناسی سلولی گیاهی، ژنتیک گیاهی، سیستماتیک گیاهی، تشریح و ریخت شناسی گیاهی، اکولوژی گیاهی، همزیستی گیاه و میکروب را در بر می گیرد.

مجله زیست شناسی گیاهی ایران مقالات اصلی برگرفته از کارهای تحقیقاتی اصیل را منتشر می کند. از منظر چند رشته‌ای، این مجله بستری برای انتشار، اطلاعات و بحث فراهم می‌کند که همه حوزه‌هایی را که در حوزه  زیست شناسی گیاهی  می باشند را در بر می‌گیرد.

بررسی و ارزیابی:   مجله زیست شناسی گیاهی ایران یک مجله  با داوری معتبر است. مقالاتی دریافتی بدون نام نویسنده برای سه داور به منظور داوری ارسال می‌شوند. اگر نظر دو داور مثبت باشد، مقاله برای  تصحیح به نویسندگان بازگردانده می شود. در نهایت، مقاله برای بررسی نهایی به یکی از داوران ارسال می گردد. در صورتیکه نظر نهایی وی مثبت باشد، مقاله پذیرفته می شود.

فرایند بررسی و ارزیابی: بصورت ناشناس ماندن نام داوران و نام نویسنده (گان) برای هر طرف (دوسوکور)

ثبت نام برای نویسندگان رایگان است

هزینه‌های پردازش مقاله: مقالات در مجله زیست شناسی گیاهی ایران بصورت دسترسی آزاد هستند و بدون هیچ هزینه‌ای برای خواندن، دانلود، توزیع یا استفاده مجدد به صورت برخط در دسترس می باشند. برای حمایت از انتشار با دسترسی آزاد، مجله زیست شناسی گیاهی ایران برای تامین هزینه مدیریت بررسی مقالات، تولید مجله، ویرایش زبان و انجام امور بر خط و آرشیو آن، هزینه ای را برای انتشار اخذ می کند.

بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  هزینه اولیه: 100000 تومان، هزینه پذیرش: 250000 تومان

مجله زیست شناسی گیاهی ایران از حقوق کاربران برای خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متون کامل مقالات پشتیبانی می کند.

مجله زیست شناسی گیاهی ایران دارای مجوز از دانشگاه اصفهان تحت مجوز:

Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivatives 4.0 International License.

می باشد

 سرقت ادبی:

نویسنده (نویسندگان) باید از هرگونه سرقت ادبی پرهیز کنند و در مورد اصالت مقاله و تحقیقی که با همکاری سرپرست تحقیق ( و یا استاد راهنما) یا محققین دیگر انجام شده است، باید از اصل مالکیت معنوی و مالکیت مشترک داده ها پیروی کنند. تکرار آزمایش ها که برای تأیید مشاهدات جدید مورد نیاز است، نباید به عنوان سرقت ادبی تفسیر شوند، مشروط بر اینکه داده هایی که باید تأیید شوند به صراحت بیان گردند.

پژوهشگران باید اطمینان حاصل کنند که اگر هر یک از جنبه‌های کار که  به فرد دیگری محول شده است، آن فرد صلاحیت لازم برای  انجام آن را دارد.

مجله زیست شناسی گیاهی ایران هر مورد سرقت ادبی را بر اساس معیارهای خود قضاوت خواهد کرد. اگر سرقت ادبی توسط ویراستاران، داوران یا کارکنان تحریریه در هر مرحله قبل از انتشار مقاله، قبل یا بعد از پذیرش، در حین ویرایش یا در مرحله تایید نهایی، تشخیص داده شود، به نویسنده یا نویسنده‌ها هشدار داده و از وی (آنها)  خواسته خواهد شد که متن را بازنویسی کند یا در صورت نیاز مطلب مورد استفاده را به نحو مقتضی دقیقاً نقل قول کرده و منبع اصلی را ذکر کند. اگر سرقت ادبی گسترده باشد، ممکن است مقاله رد شود.

در صورتیکه پس از انتشار مقاله، سرقت علمی گسترده تشخیص داده شود ، مقاله از آرشیو حذف می شود، این سرقت ادبی در وب سایت مجله اعلام می شود و نام (نویسندگان) نویسنده (نویسندگان) در لیست سیاه قرار می گیرد.

دسترسی به محتویات مقالات مجله زیست شناسی گیاهی ایران برای محققین و پژوهشگران  بصورت دسترسی آزاد است

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی:  Turnitin، Grammarly، Hamanandjou، iThenticate، SID، Google Scholar، Google  و Magiran

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

رتبه در ISC: ضریب تاثیر 32/0 (Q1)

رتبه وزارت علوم: (B)

نوع اعتبار:  علمی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)

توالی انتشار:  فصلنامه

نوع داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 3 ماه