طبق موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مورخ 1402/12/07 عنوان نشریه به علوم زیستی گیاهی تغییر یافت.

دانشگاه اصفهان از سال 1388 با همکاری انجمن زیست شناسی ایران فصلنامه علوم زیستی گیاهی (عنوان سابق: زیست شناسی گیاهی ایران (IJPB) ) را با دسترسی آزاد، بصورت برخط و با داوری توسط متخصصان در همه زمینه های زیست شناسی گیاهان آوندی و غیر آوندی و گیاهان میکروسکوپی (جلبک ها)، مانند فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی مولکولی گیاهی، زیست شناسی سلولی گیاهی، ژنتیک گیاهی، سیستماتیک گیاهی، تشریح و ریخت شناسی گیاهی، اکولوژی گیاهی، همزیستی گیاه و میکروب را بصورت مقاله کامل به چاپ می رساند.

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 55، خرداد 1402 

ابر واژگان