اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 801
تعداد پذیرش 338
تعداد عدم پذیرش 413

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 360
تعداد مشاهده مقاله 201164
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 220838
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 34 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 1014 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 835 روز
درصد پذیرش 42 %