آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 808
تعداد پذیرش 339
تعداد عدم پذیرش 417

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 366
تعداد مشاهده مقاله 224689
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 230372
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 34 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 1012 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 832 روز
درصد پذیرش 42 %