آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 80
تعداد پذیرش 22
تعداد عدم پذیرش 44

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 9936
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5406
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 283 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 257 روز
درصد پذیرش 28 %