اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 64
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 26

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 3778
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2127
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 195 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 281 روز
درصد پذیرش 30 %