اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 89
تعداد پذیرش 35
تعداد عدم پذیرش 33

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 40
تعداد مشاهده مقاله 8504
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4743
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 316 روز
درصد پذیرش 39 %