اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 78
تعداد پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش 32

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 31
تعداد مشاهده مقاله 6725
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3537
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 193 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 303 روز
درصد پذیرش 33 %