آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 53
تعداد پذیرش 8
تعداد عدم پذیرش 31

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 17
تعداد مشاهده مقاله 2712
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1529
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 22 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 189 روز
درصد پذیرش 15 %