آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 804
تعداد پذیرش 338
تعداد عدم پذیرش 416

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 362
تعداد مشاهده مقاله 211756
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 225418
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 34 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 1014 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 129 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 835 روز
درصد پذیرش 42 %