آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 68
تعداد پذیرش 17
تعداد عدم پذیرش 39

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 6264
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3561
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 299 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 243 روز
درصد پذیرش 25 %