بانک اطلاعات بوم‌شناختی ذخایر ژنتیکی خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی دولپه‌ای ایران: در راستای اهلی‌سازی و امنیت غذایی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه‎ ‎علوم‎ ‎و زیست‌فناوری‎ ‎گیاهی،‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم‎ ‎و‎ ‎فناوری‎ ‎زیستی،‎ ‎دانشگاه‎ ‎شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خویشاوندان وحشی گونه های زراعی در ایران طیف گسترده‌ای از گیاهان غذایی، علوفه‌ای، دارویی، زینتی و صنعتی را دربرمی-‏گیرند. به دلیل ناپایداری اکوسیستمی متاثر از تغییرات اقلیمی، استفاده از توانمندی‌های زیستی و اکولوژیکی خویشاوندان وحشی جهت ‏ارتقاء سازگاری محصولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین تهیه فهرست و بانک اطلاعات اکولوژیکی این منابع ‏ژنتیکی حیاتی، اولین گام در راستای استفاده از توانمندی آن‌ها برای ارتقاء محصولات کشاورزی محسوب می گردد. تاکنون هیچ منبع ‏مدونی پیرامون فهرست و بانک اطلاعات پایه اکولوژیکی آن ها در ایران وجود دارد، لذا این مطالعه با هدف تهیه بانک اطلاعات پایه ‏اکولوژیکی این ذخائر ژنتیکی با ارزش انجام شده است و گونه های با الویت جهت حفاظت در زیستگاه و نیز گونه‌های با الویت جهت ‏حفاظت خارج زیستگاه خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی دولپه‌ای ایران را تعیین نموده است. داده‌های انتشار گونه‌ها از منابع ‏هرباریومی و فلورهای داخلی و بین‌المللی و نیز مطالعات میدانی متعدد تهیه شده است. در مجموع 6274 رکورد متعلق به 410 گونه از 217 ‏جنس متعلق به 67 خانواده گیاهی از خویشاوندان وحشی گیاهان کشاورزی دولپه‌ای از مناطق متنوع جغرافیایی ایران گزارش شناسایی ‏شد. خانواده‌های رز - ‏Rosaceae‏ (46 گونه :20 جنس)، نعناعیان-‏Lamiaceae ‎‏ (19:38)، تاج خروس-‏Amaranthaceae ‎‏ ‏‏(15:36)، چتریان-‏Apiaceae‏ (23:30)، پروانه‌آسا-‏Papilionaceae‏ (5:28)، شب‌بو-‏Brassicaceae ‎‏ (11:18) و آفتابگردان-‏Asteraceae ‎‏ (9:20) به ترتیب بیشترین تعداد خویشاوندان وحشی محصولات زراعی ایران را در برمی‌گیرند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ecological database of genetic resources of eudicots crops wild relatives in Iran: in direction of domestication and food security

نویسندگان [English]

  • Sadaf Sayadi 1
  • Ahmadreza Mehrabian 1
  • Hossein Mostafavi 2
1 Department of Plant Sciences and Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, ‎Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental Sciences Research ‎Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Crop wild relatives cover a wide range of food, forage, medicinal, ornamental and ‎industrial plants. Due to the ecosystem instability caused by climate change, the use of ‎biological and ecological capabilities of crop wild relatives is great importance to promote the ‎adaptation of crops. But, sofar, there are no regular sources on the list, their diffusion zones ‎and their diversity in Iran. So this study aimed to determine their diffusion patterns in order ‎to provide their basic ecological database. In this study, species distribution data were ‎collected from field studies and domestic/international flora and herbarium sources and ‎geographical maps using ArcView version 3.2 software. In addition, the distribution patterns ‎of each species. A total of 6274 records belonging to 410 species of 217 genera belonging to ‎‎67 plant families of Eudicot crop wild relatives were reported. In addition to the Rosaceae ‎family with 46 species of 20 genera, Lamiaceae (38:19), Amaranthaceae (36:15), Apiaceae ‎‎(30:23), Papilionaceae (28:5) and Brassicaceae (18:11) with the largest number of Iranian crop ‎wild relatives comprise. However, providing In-situ and Ex-situ conservation for Iranian ‎eudicot crop wild relatives and the highest species richness of this group is located in central ‎Alborz and central Zagros.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild relatives
  • Domestication of agricultural products
  • Conservation management
  • Distribution
  • Iran

در مفهوم کلی، خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی شامل "گونه‌های گیاهی وحشی هستند که با یک یا تعدادی از محصولات کشاورزی، کم‌و‌بیش خویشاوندی نزدیکی دارند و ممکن است در مواد ژنتیکی دارای اشتراکاتی باشند، اما برخلاف محصولات کشاورزی تحت فرایند اهلی‌سازی قرار نگرفته اند" (Heywood et al., 2007). اگرچه ارائه توصیفی دقیق و فراگیر دشوار است، اما شناخت و ارزیابی این گونه‌ها در سطح ملی و جهانی بسیار ضروری است. این‌درحالی است که برخی از این خویشاوندان دارای قرابت بسیار زیاد و برخی دارای قرابت کمتری با محصولات کشاورزی هستند. تاکنون دو روش برای طبقه‌بندی و نیز درجه قرابت این گروه با محصولات زراعی پیشنهاد شده است. در شیوه ژن-اکولوژی (Harlan and De Wet, 1971) مفهوم خزانه ژنتیکی (Gene Pool) مطرح می‌شودکه درجه تبادل ژنتیکی با محصولات کشاورزی مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد. در این شیوه طبقات قرابت عبارتند از: خزانه ژنتیکی درجه اول: شامل نزدیکترین خویشاوندانی که امکان لقاح با محصولات کشاورزی را دارند. درحالی‌که خزانه ژنتیکی درجه دوم: شامل گونه‌هایی است که امکان لقاح با محصولات کشاورزی را دارند و خزانه ژنتیکی درجه سوم: شامل گونه‌هایی است که لقاح آنها با محصولات کشاورزی به سختی ممکن بوده و نیازمند فناوری‌های پیچیده زیستی است. در مفهوم تاکسونومیک، مفهوم گروه تاکسونی (Taxonomic group) مدنظر قرار گرفته است و قرابت تاکسونومیک با محصولات کشاورزی مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد (Maxted et al., 2008). در این شیوه طبقات قرابت عبارتند از: گروه تاکسونی 1 ای: شامل محصولات کشاورزی، گروه تاکسونی 1 بی: گونه‌های مشابه با محصول کشاورزی، گروه تاکسونی 2: سری‌ها یا بخشه‌های مشابه با محصولات کشاورزی، گروه تاکسونی 3: زیرجنس‌های مشابه با محصولات کشاورزی، گروه تاکسونی 4: جنس‌های مشابه با محصولات کشاورزی و گروه تاکسونی 5: جنس‌های متفاوت با محصولات کشاورزی را دربر می‌گیرد. در رویکردهای دیگر، گونه‌های وحشی هم‌جنس (Congener) یا نزدیک به محصول کشاورزی اهلی‌شده یا گونه‌های گیاهی خویشاوند وحشی، محصولات کشت‌شده دارویی، جنگلی، علوفه‌ای، زینتی را تحت پوشش قرار می‌دهند (Meilleur and Hodgkin, 2004). این توصیف دامنه وسیع‌تری از گونه‌ها را دربر می‌گیرد به نحوی که Kell و همکاران (2008) براین‌مبنا حدود 83 درصد از فلور اروپایی- مدیترانه‌ای را به‌عنوان خویشاوندان وحشی در نظر گرفته‌اند. درهرحال خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی گروه متنوع بزرگی از گونه‌های گیاهی هستند که در دامنه وسیعی از زیستگاه‌ها استقرار یافته‌اند. آنها شامل اشکال زیستی متنوعی اعم از درختان، درختچه‌ها، بالارونده‌ها، چندساله‌ها، دوساله‌ها و یک‌ساله‌ها را دربر می‌گیرند که برخی به‌عنوان گونه‌های هرز بوده و برخی به شدت نادر هستند و درمعرض تهدید قرار دارند. یکی از نخستین منابعی که اهمیّت حفاظت از خویشاوندان وحشی را تقویت نموده کتابی با عنوان "حفاظت از خویشاوندان وحشی" است که توسط اریک هویت و توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (International Union for Nature Conservation (IUCN)) و مرکز تحقیقات بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی (International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI)) با حمایت مالی صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature (WWF)) در 1988منتشر شده است. به‌علاوه در همان سال مروری از کاربرد منابع ژنتیک گیاهی توسط پرسکوت-آلن و پرسکوت-آلن به چاپ رسید. یکی از منابع معتبر دیگر کتاب منابع ژنتیکی گیاهی: حفاظت داخل زیستگاه برای استفاده انسان (FAO, 1989) است. از سایر منابع با ارزش به چاپ رسیده است کتابچه کارگاه کمیسیون اروپایی پیرامون حفاظت از خویشاوندان وحشی و گیاهان کشت‌شده اروپا (Conservation of Wild Relatives of European Cultivated Plants) است که با مروری بر مطالعات موردی متنوع در دنیا مرجعی با ارزش را در این زمینه تدوین نموده است (Valdes and Thomson, 1997). حفاظت درون زیستگاه خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی (Species In Situ Conservation of Wild Plant) توسط Heywood و Dulloo (2005)، حفاظت و کاربرد خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی (Crop Wild Relatives Conservation and Use) توسط Maxted و همکاران (2008) از منابع با ارزش جدیدی است که در این زمینه به چاپ رسیده است. در دومین گزارش وضعیت منابع ژنتیکی جهانی برای غذا و کشاورزی در رم در سال 2008 (Maxted et al., 2008)، به روزترین گزارش موجود درباره خویشاوندان وحشی دنیا منتشر شده است. این‌درحالی است که در سال 2003 (IUCN, 2003)، گروه متخصصین خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی (Crop Wild Relatives Specialist Group (CWR SG)) تحت زیرمجموعه کمیسیون بقای گونه‌ها در اتحادیه جهانی حفاظت شکل گرفت که با ایجاد شبکه‌ای علمی در راستای همگرایی متخصصان در این زمینه فعالیت می‌نماید و خبرنامه‌ای را با عنوان خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی به‌شکل منظم به چاپ می‌رساند.

بر اساس مطالعات انجام‌ شده در سال 2016 (IUCN, 2016)، 29% از گونه‌های گیاهان نسبتاً وحشی کاملاً در وضعیت بحرانی قرار گرفته و بیش از 70% کل خویشاوندان وحشی گونه‌های کشاورزی در سراسر جهان در معرض تهدیدهای متنوعی قرار گرفته بود، بنابراین برنامه‌های حفاظت از این گونه‌ها در قالب تهیه بانک اطلاعات بوم‌شناختی در مناطق مختلف جهان آغاز شد. فهرست‌های ملی خویشاوندان وحشی برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه در اروپا، منتشر شده است (Brehm et al., 2008; Maxted et al., 2012). علاوه‌براین، به‌علت وضعیت بحرانی این گونه‌ها، بخشی را در زیرمجموعه کمیسیون بقای گونه‌ها (International Union for Conservation of Nature, Species Survival Commission) در اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت به آنها اختصاص دادند (Guarino and Lobell, 2011).

در سال‌های اخیر مطالعات متعددی پیرامون خویشاوندان وحشی و پراکندگی آنها در دنیا انجام شده است که شاخص‌ترین آنها عبارتند از الگوهای انتشار خویشاوندان وحشی در انگلیس (Franks, 1999‎; Fielder et al., 2016)‎، ایتالیا (Hammer et al., 2000)‎ ، Vigna در ژاپن (Tomooka et al., 1998)، Oryza در سریلانکا (Liyanage et al., 2002)، Phaseolus در کاستاریکا (Villalobos et al., 2001)، Coffeaدر اتیوپی و موریس (Aerts et al., 2013) و پیاز (Allium spp.)، تاجریزی (Solanum spp.) و انگور (Vitis spp.) ‎(Pavek and Garvey, 1999; Tewksbury et al., 1999) در مناطق حفاظت‌شده ایالات متحده آمریکا نمونه‌های شاخصی از این مطالعات در دنیا هستند. از مطالعات شاخص انجام‌شده در این حوزه در ایران می‌توان به ارزیابی خویشاوندان وحشی آلوچه کاشته‌شده (Khoshbakht and Hammer, 2007)، نقشه انتشار خویشاوندان وحشی دولپه‌ای ایران (Sayadi and Mehrabian, in press)، الگوهای انتشار خویشاوندان وحشی تک‌لپه‌ای در ایران (Hosseini et al., 2020)، الگوهای انتشار اندمیک‌های تک‌لپه‌ای ایران (Mehrabian et al., 2015)، الگوهای انتشار گونه‌های خانواده سیب‌زمینی و پیچک (Sayadi et al., 2017, 2018) اشاره نمود که نمونه‌هایی از مطالعات بوم‌شناختی در این حوزه محسوب می‌گردند. برخی از شاخص‌ترین مطالعات انجام‌شده پیرامون خویشاوندان وحشی محصولات زراعی در جدول (1) آمده است.

ایران در میان کشورهای جنوب‌غربی آسیا به‌واسطه ‏فرآیندهای پیچیده کوه‌زایی ‏(Zohary, 1973)، تغییرات تکتونیکی ‏(Stöcklin, 1974, 1977)‎‏ ، خاک‌های متنوع ‏(Hedge and ‎Wendelbo, 1978)‎‏، شرایط اقلیمی متنوع (Frey et al., 1976) و شکل‌گیری مناطق متنوع جغرافیای گیاهی (Takhtajan et al., 1986)‏‎ دارای متنوع‌ترین شرایط از نظر تنوع فلور و پوشش گیاهی است. به‌نحوی‌که 8200-7500 گونه گیاهی در ایران انتشار یافته است (Noroozi et al., 2008) که شامل گونه‌های متنوعی از خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی دارویی، غذایی، زینتی، علوفه‌ای و صنعتی هستند. به‌واسطه اهمیّت بالای این گروه در ارتقاء محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی در ایران، نادیده گرفتن آنها سبب فرسایش ژنتیک و کاهش قابلیت سازگاری آنها در برابر تنش‌های محیط زیستی می‌شود. به‌علاوه این گونه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ذخایر ژنتیک و بوم‌شناختی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و حفاظت از آنها از اولویت‌های اصلی سازمان‌های زیست‌محیطی و مدیریت منابع و ذخایر ژنتیک کشور است.

مطالعات انجام‌شده (Maxted and Kell, 2009) نشان می‌دهد که حدود 60000-50000 گونه از خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی در طبیعت وجود دارد که 10739 تاکسون از آنها به‌عنوان منابع مهم ژنتیک گیاهان برای مواد غذایی و کشاورزی (PGRFA) محسوب می‌گردند و 700 گونه (معادل 26/0 درصد) فلور جهان را تشکیل می‌دهند و از نظر امنیت غذایی جهان در الویت حفاظت قرار دارند (Castañeda-Álvarez et al., 2016). به‌علاوه از این تعداد (457 گونه) 51 گونه (15/11 درصد) از نظر ژنتیک ارزیابی و طبقه‌بندی شده‌اند و 84/88 درصد (6/4 گونه) فاقد هر گونه اطلاعاتی در سطح جهان هستند که این نکته بر اهمیت مطالعات جامع و دقیق بر خویشاوندان وحشی محصولات زراعی در سطح ملی تأکید می‌نماید. تاکنون مطالعات اندکی پیرامون خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی ایران انجام شده است و مطالعه جامعی پیرامون بانک اطلاعات بوم‌شناختی خویشاوندان وحشی وجود ندارد. بنابراین، انجام مطالعه‌ای پیرامون تهیه فهرست، اطلاعات پایه بوم‌شناختی و الویت‌های حفاظتی این خویشاوندان وحشی ضروری است و به‌طورکلی اهداف این مطالعه تهیه فهرست پایه خویشاوندان وحشی بر اساس معیارهای استاندارد و تحلیل داده‌های بوم‌شناختی پایه آنهاست.

 

 

جدول 1- مطالعات انجام‌شده در زمینه خویشاوندان وحشی گیاهان کشاورزی در دنیا.

Table 1- Studies on crop wild relatives in the world

کشور

گونه ها و موارد کارشده

مرجع

Armenia

CWR (Crop Wild Relatives)

Armenia website, Ghandilyan et al. (1999)

Australia

Selected taxa

CSIRO website / N. Rice,pers.comm.

Azerbaijan

Beta lomatogona (beet CWR)

Frese et al. (1999)

Bolivia

CWRs in PAs

Potato CWRs (Solanum spp.)

Hijmans et al. (2000), K. Williams,pers.comm. www.unep.org/gef/resources/resources.htm

Bulgaria

Trifolium, Medicago, Vicia, Onobrychis, Lolium, Dactylis, Bromus, Festuca, Poa CWRs creation of an associated base

Keova et al. (1998)

China

115 CWRs

He et al. (2000)

CostaRica

Phaseolus lunatus

Degreef and Baudoin (1996)

Egypt

Insitu CWR conservation best practice

V. Heywood, pers.comm.

Ethiopia

Coffee CWRs, C. arabica CWRs

Hoyt (1988), Dulloo et al. (1998), IBPGR (1985)

Europe

CWRs (primary genepool), Survey of CWRs in Pas

Wide – ranging actions on CWRs (Europeanforum)

Heywood and Zohary (1995)

Hoyt (1988), B. Laliberte, pers. comm.

Germany

CWRs

Hammer and Schlosser (1995)

India

Myristica, rice, wheat, Citrus CWRs, Citrus indica

Banana, sugarcane, rice and Mango CWRs

CWRs of rice, wheat, maize, millet

Gadgiletal. (1996) & WWFwebpage

Hoyt (1988), Hodgkin and Arora (1999)

Arora and Nayar (1984), Sharma (1998)

Iran

Beta lomatogona (beet CWR), Vicia CWRs

Monocot crops wild relatives

Eudicot crops wild relatives

Frese et al. (1999), Maxted (1995)

Hosseini et al. (2019)

Sayadi et al. (2019)

Iraq

Vicia CWRs

Maxted (1995)

Ireland

Brassica CWRs

IGRCT website

Italy

CWR occurrences in Ital.Pas

Hammer et al. (2000), Mazzola et al. (1997)

Japan

Vigna angularis population genetic

Xu et al. (2000)

Jordan

16 target groups of cultivated taxa their CWR

Insitu CWR conservation best practice

ICARDAwebsite

V. Heywood, pers.comm.

Lebanon

Insitu CWR conservation best practice

ICARDAGEF project V. Heywood, pers.comm.

Lithuania

CWRs of Corylus, Fragaria, Origanum, Thymus, Vaccinium, Mentha, Trifolium, etc. associated dbase)

Labokas (1998)

Madagascar

CWRs

FAO (1996b)

Mexico

Teosinte (Zea spp.)

Benz (1988), Debouck (2000)

Morocco

Insitu CWR conservation best practice

V. Heywood, pers.comm.

Nepal

Oryza rufipogon, Fagopyrum CWRs

Vaughan and Chang (1992), R. Rao, pers.comm.

Nicaragua

Teosinte

K. Williams, pers.comm.

Paraguay

CWRs of 22 crops genera

Garvey (1998); K. Williams, pers.comm.

SlovakRepublic

Trifolium, Poa, Phaseolus, Festuca, Dactylis, etc CWRs

Hauptvogel (1998)

Syria

Wheat CWRs, Vicia CWRs

Damania (1996), Maxted (1995, 1997, 2000)

Turkey

Cereal, pulse CWRs, Multi plecereal, pulse and tree CWRs

Wheat, barley, chickpea, lentil, chestnut, plum CWRs lands National Plan for insitu conservation, Data base management system for PGR conservation in Turkey Vicia spp. Insitu CWR conservation best practice

Maxted (2000), Anonymous (2000)

Tan (1998), Kaya et al. (1998)

Tan and Tan (1998)

Maxted and Kell (1998)

V. Heywood, pers.comm.

UK

CWR survey within national PGR survey

Franks (1999)

USA

Vitis rupestris, Allium columbianum, A. geyeri, A. fibrillum, Lathyrus grimsii, Capsicum spp.

Pavek and Garvey (1999), Pavek et al. (2000)

Becker et al. (1998),Tewksbury et al. (1999)

Uzbekistan

CWRs

www.unep.org/gef/resources/resources.htm

Vietnam

Insitu CWR conservation project

S. Krugman, pers.comm.

 

 

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

این مطالعه مرزهای جغرافیایی کشور ایران به مساحت 6/1 میلیون کیلومتر مربع در موقعیت جغرافیایی '42 °32 طول شمالی و عرض '68 °53 عرض شرقی را دربر می‌گیرد (Alaei Taleghani, 2005).

جغرافیای طبیعی

کشور ایران به‌عنوان بخشی از فلات پهناور ایران توسط حصارهای کوهستانی گسترده‌ای دربر گرفته شده که البرز، زاگرس، کوه‌های شمال غربی، رشته کوه‌های داخلی ایران و رشته کوه‌های مکران و کپه‌داغ از مهمترین آنها هستند. رشته کوه البرز یک کمربند کمانی با رانش فعال (Stöcklin, 1974, 1977) است که به‌عنوان بخش شمالی کمربند آلپ-هیمالیا، از شرق (از گرگان‌رود و مرز خراسان) تا به غرب (تالش) در امتداد سواحل دریای خزر گسترش پیدا کرده است. این رشته کوه 950 کیلومتر طول دارد و عرض آن از 15 تا 110 کیلومتر (Ghorbani, 2013) متفاوت است. به‌علاوه متوسط ارتفاع آن بیشتر از 2000 متر است که بلندترین قله آن کوه دماوند به‌عنوان یک آتشفشان غیرفعال به ارتفاع 5671 متر از سطح دریا قرار گرفته است (Jafari, 1989). رشته کوه زاگرس نیز به‌عنوان بخشی از کمربند کوه‌زایی آلپ-هیمالیا و حاصل برخورد دو صفحه تکتونیکی اوراسیا و عربستان گسترده‌ترین رشته کوه در ایران بوده و با جهت‌گیری شمال غرب به سمت جنوب شرق ایران کشیده شده است. این سیستم کوهستانی دارای متوسط ارتفاعی حدود 1305 متر است و مرتفع‌ترین نقطه آن نقطه 4548 متر در قله بختیاری تا ارتفاع 4548 متر از سطح دریا کشیده می‌شود (Homke, 2007). مکران شامل کوه‌هاى خاورى-باخترى است که از سواحل دریاى عمان تا فروافتادگى جازموریان دنباله دارد (McCall, 1997). کپه‎داغ نیز به‌عنوان یک واحد مهم ژئومورفولوژیک، در شمال شرق ایران قرار دارد که فازهاى آلپ پایانى در شکل‎گیرى سیماى امروزى آن نقش اساسى داشته‎اند (Afshar Harb, 1979). بخش مرکزی فلات ایران به‌واسطه احاطه‌شدن با سدهای کوهستانی گسترده رطوبت پایینی را دریافت می‌کند، به‌شکلی که میانگین بارندگی سالیانه در حدود 250 میلیمتر (3/1 متوسط بارنگی سالیانه جهانی) دارد (Amiri and Eslamian, 2010). بر اساس رده‌بندی اقلیم‌شناسی زیستی جهان (Rivas-Martínz et al., 1999) کشور ایران متأثر از اقلیم معتدله دامنه‌های شمالی البرز و منطقه ارسباران متأثر اقلیم زیستی معتدله، در رشته کوه‌های البرز، زاگرس سایر رشته کوه‌های شمال‌غرب، داخلی و جنوب‌شرق ایران تحت تأثیر اقلیم زیستی مدیترانه‌ای و نوار ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان و مناطق کم‌ارتفاع جنوب کشور در حیطه اقلیم زیستی گرمسیری قرار می‌گیرند. بر اساس تقسیمات جغرافیای گیاهی ایران (Takhtajan et al., 1986) کشور ایران در بخش‌های کم‌ارتفاع سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان در منطقه جغرافیایی سودانو-زامبزین، در دامنه‌های شمالی البرز و ارسباران در حیطه منطقه اروپا-سیبری و در سایر مناطق کوهستانی و بخش‌های مرکزی ایران که غالب مناطق جغرافیایی ایران را دربر می‌گیرد در منطقه ایرانو-تورانی طبقه می‌شود. به‌علاوه خاک‌های کشور در طبقات Entisoil (1/24درصد)، Aridosoil (9/23 درصد)، Inceptisoil (5/8 درصد)، Mollisoil (4/1 درصد)، Alfasoil (3/0 درصد)، Vertisoil (کمتر از 1درصد)، Ultisoil (کمتر از 1 درصد)، متفرقه (8/41 درصد) قرار می‌گیرند (Dewan and Famouri, 1964).

روش تحقیق

فهرست نخستین خویشاوندان وحشی دولپه‌ای محصولات کشاورزی ایران با تکیه بر فهرست‌ ها و بانک‌های اطلاعاتی معتبر جهانی شامل بانک جهانی داده‌های محصولات کشاورزی و باغی مانسفیلد (Mansfeld) (Hanelt, 2001)، بانک اطلاعاتی محصولات زراعی انگلستان (http://www.euromed.org.uk)، و نیز Zaven و De Wet (1982) تهیه شد. این مطالعه شامل 6274 رکورد حاصل از داده‌های هرباریوم‌های دانشگاه شهید بهشتی (HSBU)، موزه تاریخ طبیعی وین (W) (مخفف نام هرباریومی بر اساس Thiers, 2016) و نیز داده‌های حاصل از نمونه‌برداری و ارزیابی‌های بوم‌شناختی گیاهی از مناطق جغرافیایی متنوع کشور توسط نگارندگان است. واحدهای ژئومورفولوژیک این مطالعه بر اساس تقسیمات ژئومورفولوژی ایران (Alaei Taleghani, 2005)، تشکیلات زمین‌شناختی ایران بر مبنای نقشه ساده زمین‌شناسی ایران (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1388) مناطق بوم‌شناختی کلان کشور بر اساس زونوبیوم‌های جهانی (Breckle and Walter, 2002) و تفکیک واحدهای زیست-اقلیمی آرایه‎ها بر مبنای طبقه‌بندی اقلیمی جهان (Djamali et al., 2011) و طبقه‌بندی مناطق جغرافیای گیاهی ایران بر اساس تختاجان (Takhtajan et al., 1986) انجام شد.

 

نتایج

در مجموع 6274 رکورد از وابستگان وحشی گیاهان زراعی دولپه‌ای از مناطق متنوع جغرافیای گیاهی ایران بررسی شده است. تعداد کل خویشاوندان وحشی در منطقه مورد مطالعه شامل 410 گونه متعلق به 217 جنس از 67 خانواده گیاهی است (شکل 1). منطقه البرز مرکزی، البرز شرقی و همچنین، بخش‌های شمالی زاگرس به‌ترتیب بیشترین تنوع را در گونه‌های خویشاوند وحشی دولپه‌ای محصولات کشاورزی نمایان می‌سازند. به‌علاوه، پرجمعیت‌ترین خانواده‌ها با بیشترین تعداد جنس و گونه عبارتند از: خانواده رز (Rosaceae) مشتمل بر 46 گونه از 20 جنس، خانواده نعنائیان (Lamiaceae) شامل 38 گونه از 19 جنس، خانواده تاج‌خروس (Amaranthaceae) شامل 36 گونه از 15 جنس، خانواده چتریان (Apiaceae) مشتمل بر 30 گونه از 23 جنس، خانواده پروانه‌آسا (Papilionaceae) شامل 28 گونه از 5 جنس، خانواده شب‌بو (Brassicaceae) شامل 18 گونه از 11 جنس و خانواده آفتابگردان (Asteraceae) شامل 20 گونه از 9 جنس بیشترین تعداد خویشاوندان وحشی محصولات زراعی ایران را دربر می گیرند (شکل 2 و جدول 2).

این‌درحالی است که این تاکسون‌ها در 9 طبقه ارتفاعی شامل هم‌سطح دریا تا بیش از 4000 متر انتشار یافته‌اند (شکل 3- الف). بر اساس سیستم زون‌بندی ارتفاعی اکوسیستمی (Kapos et al., 2000) ، خویشاوندان وحشی محصولات زراعی در 6 طبقه ارتفاعی مشتمل بر مناطق بسیار کم‌ارتفاع (کمتر از 300 متر)، دشت‌ها (300-1000 متر)، نیمه‌کوهستانی (1000-1500 متر)، کوهستانی (1500- 2500 متر)، آلپاین (2500-3500 متر) و نیمه‌برف‌خیز تا برف‌خیز (3500-4500) استقرار یافته‌اند. به‌علاوه بیشترین غنای تاکسون‌ها در سطح جنس و گونه در عرض جغرافیایی بین 35 تا 38 درجه توزیع شده‌اند. خانواده‌های تاج‌خروس (Amaranthaceae) و ذغال‌اخته (Cornaceae) به‌ترتیب وسیع‌ترین و محدودترین محدوده ارتفاعی را پوشش می‌دهند (شکل 3- ب).

 

 

 

 

شکل 1- تعداد خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی دولپه‌ای‌ایران (95/5 درصد کل دولپه‌ای‌های موجود در ایران)

Figure 1- Number of Iranian eudicot crop wild relatives (5.95% of total eudicots in Iran)

 

 

بحث و نتیجه‌گیری

در مجموع تعداد کل خویشاوندان وحشی در منطقه مورد مطالعه شامل 410 گونه متعلق به 217 جنس از 67 خانواده گیاهی است که این تعداد در مقایسه با تعداد کل دولپه‌های ایران (Noroozi et al., 2019) 95/5 درصد را به خود اختصاص می‌دهد.  

نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد که خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی طیف وسیعی از تاکسون‌های خویشاوند با محصولات کشاورزی ایران و جهان را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با کشورهای هم‌جوار (Labokas et al., 2018) از تنوع بالایی برخوردار است (جدول 4). این‌درحالی است که ایران با حدود 8200-7800 گونه گیاهی (Noroozi et al., 2008) به‌عنوان یکی از مراکز مهم تنوع در جهان (Davis et al., 1994; Barthlott et al., 1996, 1999; Kier et al., 2005)، مرکز اندمیسم ناحیه ایرانو-تورانی (Takhtajan et al., 1986; Klein, 1982, 1994) و مرکز اندمیسم جنوب‌غرب آسیا (Klein, 1982; Hedge and Wendelbo, 1978) طبقه‌بندی شده است که حضور این تنوع گسترده در خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی را تأیید می‌کند. به‌علاوه بر اساس مطالعات Vavilov (1926) بخش‌های گسترده‌ای از دو خاستگاه مهم گیاهان کشاورزی دنیا (خاورمیانه و آسیای میانه) محدوده کشور ایران را تحت پوشش قرار می‌دهند. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که درصد بالایی (87/45 درصد) از این گونه‌ها دارای کاربرد تغذیه‌ای و دارویی هستند که نشانگر جایگاه ایران از نظر این گروه از ذخایر ژنتیک با ارزش در دنیا است (جدول 5).

 

 

 

 

 

شکل 2- جنس‌هایی با بیشترین گونه ( ≥ 4)- سایر جنس‌ها کمتر از 4 گونه را شامل می‌شوند.

Figure 2- Genus with the most species (≥ 4) - other species include less than 4 species.

 

 

 

جدول 2- تعداد جنس‌ها و گونه‌های خانواد‌های خویشاوندان وحشی

Table 2 - Number of genus and species of wild relatives families

 

خانواده

جنس

گونه

خانواده

جنس

گونه

پسته (Anacardiaceae)

2

6

 پنیرک(Malvaceae)

5

10

 کاسنی(Asteraceae)

9

20

 توت(Moraceae)

1

1

 استبرق (Asclepiadaceae)

2

2

 گل‌ابریشم(Mimosaceae)

2

4

 چتریان(Apiaceae)

23

30

 ثعله باقلائیان (Nelumbonaceae)

1

1

 عشقه(Araliaceae)

1

1

 زیتون(Oleaceae)

4

5

 تاج خروس(Amaranthaceae)

15

36

 گل‌مغربی(Onagraceae)

2

4

علف فرشیان (Aizoaceae)

1

1

 ترشک شبدر(Oxalidaceae)

1

1

 خرزهره(Apocynaceae)

1

2

 چشم‌شیر(Podophyllaceae)

1

1

 شب‌بو(Brassicaceae)

11

18

 باقلاییان(Papilionaceae)

5

28

 پیچ‌اناری (Bignoniaceae)

1

1

 خشخاش (Papaveraceae)

1

4

 زرشک(Berberidaceae)

1

2

 علف هفت‌بند(Polygonaceae)

3

14

 گاوزبان(Boraginaceae)

5

6

 بارهنگ(Plantaginaceae)

1

7

گل استکانی (Campanulaceae)

1

1

 انار(Punicaceae)

1

1

 کراسولاسه(Crassulaceae)

1

2

 روناس(Rubiaceae)

2

2

 ارغوان(Caesalpinaceae)

5

5

 ورث(Resedaceae)

1

3

 پیچک(Convolvulceae)

1

1

 سداب(Rutaceae)

2

3

 کدو(Cucurbitaceae)

3

3

 عناب(Rhamnaceae)

5

8

 کور(Capparaceae)

2

3

 آلاله(Ranunculaceae)

5

8

زغال‌اخته (Cornaceae)

1

2

 رز(Rosaceae)

19

38

 آقطی(Caprifoliaceae)

2

3

 بید(Salicaceae)

1

14

 شاهدانه (Cannabaceae)

2

2

 سیب‌زمینی(Solanaceae)

6

16

 میخک(Caryophyllaceae)

1

2

 ناترک(Sapindaceae)

1

1

 طوسک(Dipsacaceae)

1

1

 مسواک(Salvadoraceae)

1

2

 افوربیا(Euphorbiaceae)

4

4

 گل میمون(Scrophulariaceae)

4

6

 راش(Fagaceae)

1

2

 مازریونیان (Thymelaeaceae)

1

1

 شمعدانی(Geraniaceae)

2

3

 نمدار(Tiliaceae)

2

3

 قنطوریون (Gentianaceae)

1

1

 سه‌کنجه‌خیز (Trapaceae)

1

1

 انگور‌فرنگی(Grossulariaceae)

1

1

 گز(Tamaricaceae)

1

1

 گل راعی(Hypericaceae)

1

1

 نارون(Ulmaceae)

1

1

 خاراشکن‌ (Halorgaceae)

1

1

 گزنه(Urticaceae)

2

4

 گردو(Juglandaceae)

1

1

 دارواش(Viscaceae)

1

2

 نعنا(Lamiaceae)

20

41

 شاهپسند(Verbenaceae)

2

2

 کتان(Linaceae)

1

1

 اسفند(Zygophyllaceae)

4

5

 حنا(Lythraceae)

1

1

 

 

 

 

 

(ب)

(الف)

شکل 3- غنای گونه‌ها در شیب ارتفاعی (الف)؛ وسیع‌ترین و محدودترین محدوده ارتفاعی (ب)

Figure 3. (a) Species richness in elevation slope, (b) The widest and most limited elevation range

 

جدول 3- لیست گونه‌ها و تقسیمات زیرگونه‌ای خویشاوندان وحشی دولپه‌ای در ایران

Table 3- The list of eudicot wild relatives species in Iran

 

خانواده

جنس

گونه

گروه

Anacardiaceae

Rhus L.

Rhus coriaria L.

-

Pistacia L.

Pistacia atlantica subsp. cabulica (Stocks) Rech.f.

GP2

Pistacia atlantica subsp. mutica (Fisch. & C.A. Mey.) Rech.f.

GP2

Pistacia atlantica subsp. kurdica (Zohary) Rech.f.

-

Pistacia khinjuk Stocks

GP2

Pistacia vera L.

GP1

Asteraceae

Anthemis L.

Anthemis cotula L.

-

Anthemis tinctoria L.

-

Anthemis altissima L.

-

Achillea L.

Achillea millefolium L.

-

Matricaria L.

Matricaria recutita L.

-

Chrysanthemum L.

Chrysanthemum coronarium L.

-

Tanacetum L.

Tanacetum balsamita L.

-

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

-

Tanacetum partheniifolium (Willd.) Sch. Bip.

-

Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson

-

Artemisia L.

Artemisia tschernieviana Bess.

-

Artemisia annua L.

-

Artemisia vulgaris L.

-

Artemisia lehmaniana auct.

-

Cichorium L.

Cichorium intybus L.

-

Cichorium pumilum Jacq.

-

Lactuca L.

Lactuca wilhelmsiana Fisch. & Mey. ex DC.

-

Lactuca serriola L.

GP1

Sonchus L.

Sonchus asper (L.) Hill

-

Sonchus oleraceus L.

-

Asclepiadaceae

Calotropis R. Br.

Calotropis procera (Aiton) R. Br.

-

Leptadenia R. Br.

Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne.

-

Apiaceae

Centella L.

Centella asiatica (L.) Urb.

-

Eryngium L.

Eryngium creticum Lam.

-

Sanicula L.

Sanicula europaea L.

-

Anthriscus Pers.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

-

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

-

Chaerophyllum L.

Chaerophyllum bulbosum L.

-

Cuminum L.

Cuminum setifolium (Boiss.) Koso-Pol.

-

Conium L.

Conium maculatum L.

-

Prangos Lindl.

Prangos lophoptera Boiss.

-

Bunium L.

Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.

-

Carum L.

Carum carvi L.

-

Bupleurum L.

Bupleurum rotundifolium L.

-

Apium L.

Apium graveolens L.

-

Ammi L.

Ammi majus L.

-

Ammi visnaga (L.) Lam.

-

Sium L.

Sium sisaroideum DC.

-

Pimpinella L.

Pimpinella saxifraga L.

-

Pimpinella affinis Ledeb.

-

Foeniculum Hill

Foeniculum vulgare Mill.

-

Seseli L.

Seseli tortuosum Boiss.

-

Libanotis Raf.

Libanotis transcaucasica Schischk.

-

Ferula L.

Ferula foetida (Bunge) Regel

-

Ferula assa-foetida L.

-

Peucedanum L.

Peucedanum longifolium Waldst. & Kit.

-

Heracleum L.

Heracleum persicum Desf. ex Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall.

-

Heracleum transcaucasicum Manden.

-

Heracleum pastinacifolium K. Koch

-

Malabaila Hoffm.

Malabaila secacul (Mill.) Boiss.

-

Levisticum J. Hill

Levisticum officinale W. Koch

-

Araliaceae

Hedera L.

Hedera helix L.

-

Amaranthaceae

Amaranthus L.

Amaranthus retroflexus L.

-

Aerva Forssk.

Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult.

-

Achyranthes L.

Achyranthes aspera L.

-

Beta L.

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang.

GP1

Beta corolliflora Zos. ex Buttler

GP2

Beta lomatogona Fisch. & Mey.

GP2

Chenopodium L.

Chenopodium foliosum (Moench) Asch.

-

Chenopodium murale L.

-

Chenopodium album L.

-

Chenopodium giganteum D. Don

-

Chenopodium vulvaria L.

-

Chenopodium ambrosioides L.

-

Chenopodium botrys L.

-

Spinacia L.

Spinacia turkestanica Ilj.

GP1

Spinacia tetrandra Stev.

GP1

Atriplex L.

Atriplex tatarica L.

-

Atriplex verrucifera M. Bieb.

-

Atriplex semibaccata R. Br.

-

Kochia Roth

Kochia prostrata (L.) Schrad.

-

Agriophyllum M. Bieb.

Agriophyllum squarrosum Moq.

-

Agriophyllum latifolium Fisch. & Mey.

-

Salicornia L.

Salicornia europaea var. fruticosa L.

-

Suaeda Forssk.

Suaeda monoica Forssk.

-

Salsola L.

Salsola kali L.

-

Salsola praecox Litw.

-

Salsola paulsenii Litw.

-

Salsola soda L.

-

Salsola orientalis S.G. Gmel.

-

Salsola turcomanica Litw.

-

Salsola richteri Kar. ex Moq.

-

Seidlitzia Bunge ex Boiss.

Seidlitzia rosmarinus Ehrenb. ex Boiss.

-

Anabasis L.

Anabasis aphylla L.

-

Haloxylon Bunge

Haloxylon persicum Bunge ex Boiss. & Buhse

-

Haloxylon ammodendron (C.A. Mey.) Bunge

-

Aizoaceae

Mesembryanthemum L.

Mesembryanthemum nodiflorum L.

-

Apocynaceae

Nerium L.

Nerium oleander L.

-

Nerium indicum Mill.

-

Brassicaceae

Brassica L.

Brassica tournefortii Gouan

GP3

Brassica nigra (L.) Koch

GP2

Sinapis L.

Sinapis alba L.

GP1

Sinapis arvensis L.

GP3

Eruca Mill.

Eruca sativa Mill.

GP1

Crambe L.

Crambe hispanica A. Rich.

GP1

Crambe kotschyana Boiss.

-

Crambe orientalis L.

-

Conringia Heister ex Fabric.

Conringia orientalis (L.) Dumort.

-

Conringia perfoliata

-

Lepidium L.

Lepidium sativum L.

GP1

Lepidium latifolium L.

-

Thlaspi L.

Thlaspi arvense L.

-

Capsella Medik.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

GP3

Bunias L.

Bunias orientalis L.

-

Nasturtium Mill.

Nasturtium officinale R. Br.

-

Nasturtium microphyllum Boenningh. ex Rchb.

-

Descurainia Webb & Berth.

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

GP3

Bignoniaceae

Tecomella Seemann

Tecomella undulata (Sm.) Seemann

-

Berberidaceae

Berberis L.

Berberis vulgaris L.

-

Berberis integerrima Bunge

-

Boraginaceae

Cordia L.

Cordia myxa L.

-

Lithospermum L.

Lithospermum officinale L.

-

Symphytum L.

Symphytum asperum Lepechin

-

Anchusa L.

Anchusa italica Retz.

-

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.

-

Cynoglossum L.

Cynoglossum officinale L.

-

Campanulaceae

Campanula L.

Campanula rapunculus L.

-

Crassulaceae

Sedum L.

Sedum caucasicum (Grossh.) A. Boriss.

-

Sedum album L.

-

Caesalpinaceae

Cassia L.

Cassia italica (Mill.) Spreng.

-

Caesalpinia L.

Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr.

-

Cercis L.

Cercis siliquastrum L.

-

Ceratonia L.

Ceratonia siliqua L.

-

Parkinsonia L.

Parkinsonia aculeata L.

-

Convolvulceae

Calystegia R. Br.

Calystegia sepium (L.) R. Br.

-

Cucurbitaceae

Ecballium A. Rich.

Ecballium elaterium (L.) A. Rich.

-

Citrullus Schrad.

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

GP2

Bryonia L.

Bryonia monoeca Krause ex Sturm

-

Capparaceae

Capparis L.

Capparis decidua (Forssk.) Edgew.

-

Capparis spinosa L.

-

Cleome L.

Cleome viscosa L.

-

Cornaceae

Cornus L.

Cornus mas L.

-

Cornus sanguinea L.

-

Caprifoliaceae

Sambucus L.

Sambucus nigra L.

-

Sambucus ebulus L.

-

Viburnum L.

Viburnum lantana L.

-

Cannabaceae

Cannabis L.

Cannabis sativa subsp. sativa

-

Humulus L.

Humulus lupulus L.

-

Caryophyllaceae

Herniaria L.

Herniaria hirsuta L.

-

Herniaria glabra L.

-

Dipsacaceae

Cephalaria boissieri Reut.

Cephalaria syriaca (L.) Roem. & Schult.

-

Euphorbiaceae

Chrozophora Neck. A. Juss.

Chrozophora tinctoria (L.) Juss.

-

Mercurialis L.

Mercurialis annua L.

-

Ricinus L.

Ricinus communis L.

-

Euphorbia L.

Euphorbia tirucalli L.

-

Fagaceae

Quercus L.

Quercus infectoria G. Olivier

-

Quercus petraea

-

Geraniaceae

Geranium L.

Geranium collinum Stephan ex Willd.

-

Erodium L.

Erodium moschatum (L.) L'Hérit.

-

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.

-

Gentianaceae

Centaurium Hill

Centaurium erythraea Raf.

-

Grossulariaceae

Ribes L.

Ribes uva-crispa L.

GP1

Hypericaceae

Hypericum L.

Hypericum perforatum L.

-

Halorgaceae

Myriophyllum L.

Myriophyllum spicatum L.

-

Juglandaceae

Juglans L.

Juglans regia L.

GP1

Linaceae

Linum L.

Linum bienne Mill.

-

Lamiaceae

Vitex L.

Vitex agnus-castus L.

-

Vitex negundo L.

-

Vitex trifolia L.

-

Ajuga L.

Ajuga austro-iranica Rech.f.

-

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

-

Teucrium L.

Teucrium macrum L.

-

Teucrium scordium L.

-

Teucrium chamaedrys L.

-

Teucrium polium L.

-

Stachys L.

Stachys palustris L.

-

Leonurus L.

Leonurus cardica subsp. turkestanicus (V. Krecz. & Kuprian.)

-

Marrubium L.

Marrubium vulgare L.

-

Dracocephalum L.

Dracocephalum moldavica L.

-

Lallemantia Fisch. & C.A. Mey.

Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C.A. Mey.

-

Lallemantia royleana (Benth.) Benth.

-

Nepeta L.

Nepeta cataria L.

-

Nepeta racemosa Lam.

-

Nepeta transcaucasica Grossh.

-

Prunella L.

Prunella vulgaris L.

-

Hyssopus L.

Hyssopus angustifolius M. Bieb.

-

Ziziphora L.

Ziziphora clinopodioides Lam.

-

Calamintha Mill.

Calamintha officinalis Moench

-

Calamintha grandiflora (L.) Moench

-

Satureja L.

Satureja laxiflora K. Koch

-

Satureja spicigera (K. Koch) Boiss.

-

Satureja intermedia Benth.

-

Origanum L.

Origanum vulgare subsp. viride

-

Origanum vulgare subsp. gracile

-

Mentha L.

Mentha aquatica L.

-

Mentha ×piperita L.

-

Mentha rotundifolia auct.

-

Mentha longifolia (L.) L.

-

Melissa L.

Melissa officinalis L.

-

Perovskia Karel.

Perovskia artemisioides Boiss.

-

Perovskia abrotanoides Kar.

-

Salvia L.

Salvia bracteata Sims

-

Salvia sclarea L.

-

Salvia aethiopis L.

-

Salvia indica L.

-

Salvia verticillata L.

-

Perilla L.

Perilla frutescens (L.) Britton

-

Lythraceae

Lawsonia L.

Lawsonia inermis L.

-

Malvaceae

Sida L.

Sida rhombifolia L.

-

Abutilon Mill.

Abutilon theophrasti Medik.

-

Abutilon fruticosum Guill. & Perr.

-

Lavatera L.

Lavatera thuringiaca L.

-

Lavatera cachemiriana Cambess.

-

Malva L.

Malva sylvestris L.

-

Malva verticillata L.

-

Malva parviflora L.

-

Althaea L.

Althaea officinalis L.

-

Althaea cannabina L.

-

Moraceae

Ficus L.

Ficus carica L.

TG 1B

Mimosaceae

Prosopis L.

Prosopis cineraria (L.) Druce

-

Prosopis farcta (Solander ex Russell) Macbride

-

Acacia Mill.

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne

-

Acacia nilotica (L.) Delile

-

Nelumbonaceae

Nelumbo Adans.

Nelumbo nucifera Gaertn.

-

Oleaceae

Ligustrum L.

Ligustrum vulgare L.

-

Olea L.

Olea europaea var. sylvestris Brot.

GP1

Fraxinus L.

Fraxinus angustifolia Vahl

-

Fraxinus excelsior L.

-

Jasminum L.

Jasminum officinale L.

-

Onagraceae

Oenothera L.

Oenothera biennis L.

-

Epilobium L.

Epilobium angustifolium L.

-

Epilobium roseum Schreb.

-

Epilobium palustre L.

-

Oxalidaceae

Oxalis L.

Oxalis corniculata L.

-

Podophyllaceae

Leontice L.

Leontice leontopetaloides L.

-

Papilionaceae

Vicia L.

Vicia pannonica Crantz

TG 1B

Vicia sativa L.

GP1

Vicia grandiflora Scop.

GP2

Vicia ervilla Medik.

-

Vicia monantha (L.) Desf.

-

Vicia hybrida Georgi

GP2

Vicia villosa Brot.

-

Vicia cracca L.

-

Vicia narbonensis L.‎

GP1

Vicia hyrcanica Fisch. & C.A. Mey.

GP3

Lens Mill.

Lens cyanea (Boiss. & Hohen.) Alef.

-

Lens orientalis (Boiss.) Schmalh.

-

Lathyrus L.

Lathyrus annuus L.

TG 2

Lathyrus gorgonii Parl.

GP2

Lathyrus sativus L.

GP1

Lathyrus cicera L.

GP3

Lathyrus pseudo-cicera Pampan.

TG 2

Lathyrus aphaca L.

-

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

-

Lathyrus tuberosus L.

TG 2

Lathyrus pratensis L.

-

Lathyrus latifolius L.

TG 2

Pisum L.

Pisum sativum L.

GP1

Astragalus L.

Astragalus glycyphyllos L.

-

Astragalus schmalhausenii Bunge

-

Astragalus filicaulis Fisch. & Mey.

-

Astragalus boeticus L.

-

Astragalus verus G. Olivier

-

Papaveraceae

Papaver L.

Papaver bracteatum Lindl.

-

Papaver rhoeas L.

-

Papaver argemone L.

-

Papaver hybridum Spenn.

-

Polygonaceae

Rumex L.

Rumex vesicarius L.

-

Rumex patientia L.

-

Rumex crispus L.

-

Rumex obtusifolius L.

-

Rumex nepalensis Spreng.

-

Rumex dentatus L.

-

Calligonum L.

Calligonum polygonoides L.

-

Calligonum comosum L'Hér.

-

Polygonum L.

Polygonum barbatum L.

-

Polygonum hydropiper L.

-

Polygonum minus Huds.

-

Polygonum bistorta L.

-

Polygonum arenastrum Boreau

-

Polygonum aviculare L.

-

Plantaginaceae

Plantago L.

Plantago coronopus L.

-

Plantago lanceolata L.

-

Plantago ovata Forssk.

-

Plantago trichophylla Nábělek

-

Plantago major L.

-

Plantago indica L.

-

Plantago psyllium L.

-

Punicaceae

Punica L.

Punica granatum L.

-

Rubiaceae

Rubia L.

Rubia tinctorum L.

-

Galium L.

Galium odoratum (L.) Scop.

-

Resedaceae

Reseda L.

Reseda alba L.

-

Reseda arabica Boiss.

-

Reseda luteola L.

-

Rutaceae

Ruta L.

Ruta chalepensis L.

-

Ruta graveolens L.

-

Haplophyllum Juss.

Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) Juss.

-

Rhamnaceae

Paliurus Mill.

Paliurus spina-christi Mill.

-

Ziziphus Mill.

Ziziphus spina-christi (L.) Willd.

-

Ziziphus jujuba Mill.

-

Ziziphus nummularia (Burm.f.) Wight & Arn.

-

Frangula Mill.

Frangula alnus Mill.

-

Sageretia A.T. Brongn.

Sageretia thea (Osbeck) M.C. Johnst.

-

Rhamnus L.

Rhamnus cathartica L.

-

Rhamnus oleoides L.

-

Rosaceae

Filipendula Mill.

Filipendula vulgaris Moench

-

Rubus L.

Rubus saxatilis L.

-

Rubus caesius L.

-

Rubus sanctus Schreb.

-

Rosa L.

Rosa hemisphaerica Herrmann

-

Rosa foetida Herrm.

-

Rosa pimpinellifolia L.

-

Rosa beggeriana Schrenk ex Fisch. & Mey.

-

Rosa webbiana Royle

-

Rosa villosa L.

-

Rosa canina L.

-

Agrimonia L.

Agrimonia eupatoria var. davurica Link

-

Sanguisorba L.

Sanguisorba minor Scopoli

-

Sanguisorba officinalis L.

-

Geum L.

Geum urbanum L.

-

Potentilla L.

Potentilla anserina L.

-

Potentilla argentina Huds.

-

Fragaria L.

Fragaria vesca L.

GP3

Cydonia Mill.

Cydonia oblonga Mill.

-

Pyrus L.

Pyrus boissieriana Buhse

-

Pyrus communis L.

GP1

Pyrus turcomanica Maleev

GP2

Pyrus syriaca Bois.

GP2

Pyrus salicifolia Pallas

GP2

Pyrus elaeagnifolia Pallas

GP2

Malus Mill.

Malus orientalis Uglitzk.

-

Sorbus L.

Sorbus aucuparia L.

-

Sorbus torminalis (L.) Crantz

-

Mespilus L.

Mespilus germanica L.

-

Crataegus L.

Crataegus sanguinea Pall.

-

Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd.

-

Crataegus orientalis M. Bieb.

-

Crataegus pontica C. Koch

-

Prunus L.

Prunus spinosa L.

GP2

Prunus domestica L.

GP1

Prunus divaricata Ledeb.

-

Cerasus Mill.

Cerasus avium (L.) Moench

-

Cerasus mahaleb (L.) Mill.

-

Padus Mill.

Padus avium Mill.

-

Laurocerasus Duhamel

Laurocerasus officinalis Roem.

-

Ranunculaceae

Actaea L.

Actaea spicata L.

-

Nigella L.

Nigella arvensis L.

-

Nigella sativa L.

-

Nigella damascena L.

-

Consolida S.F. Gray

Consolida ambigua (L.) P.W. Ball & Heywood

-

Batrachium (DC.) S.F. Gray

Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch

-

Adonis L.

Adonis annua L.

-

Adonis aestivalis L.

-

Salicaceae

Salix L.

Salix acmophylla Boiss.

-

Salix tetrasperma Roxb.

-

Salix alba L.

-

Salix excelsa S.G. Gmel.

-

Salix australior Anderss.

-

Salix fragilis L.

-

Salix babylonica L.

-

Salix triandra L.

-

Salix pentandra L.

-

Salix aegyptiaca L.

-

Salix cinerea L.

-

Salix atrocinerea Brot.

-

Salix caprea L.

-

Salix caspica Pall.

-

Solanaceae

Solanum L.

Solanum luteum Mill.

-

Solanum sisymbriifolium

GP3

Solanum nigrum L.

-

Solanum alatum Moench

-

Solanum dulcamara L.

-

Solanum incanum L.

GP2

Solanum surattense Burm.f.

-

Physalis L.

Physalis alkekengi L.

-

Physalis divaricata D. Don

-

Withania Pauquy

Withania somnifera (L.) Dunal

-

Atropa L.

Atropa komarovii

-

Atropa acuminata Royle

-

Datura L.

Datura stramonium L.

-

Datura inoxia Mill.

-

Hyoscyamus L.

Hyoscyamus niger L.

-

Hyoscyamus reticulatus L.

-

Sapindaceae

Dodonaea J. Hill

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

-

Salvadoraceae

Salvadora L.

Salvadora persica L.

-

Salvadora oleoides Decne.

-

Scrophulariacea

Verbascum L.

Verbascum blattaria L.

-

Verbascum thapsus L.

-

Veronica L.

Veronica anagallis-aquatica L.

-

Veronica officinalis L.

-

Bacopa Aublet

Bacopa monnieri (L.) Pennell

-

Gratiola L.

Gratiola officinalis L.

-

Thymelaeaceae

Daphne L.

Daphne mezereum L.

-

Tiliaceae

Corchorus L.

Corchorus trilocularis L.

-

Corchorus olitorius L.

-

Grewia L.

Grewia asiatica Mast., p.p.

-

Trapaceae

Trapa L.

Trapa natans L.

-

Tamaricaceae

Tamarix L.

Tamarix ramosissima Ledeb.

-

Tamarix aphylla (L.) Karst.

-

Ulmaceae

Celtis L.

Celtis australis L.

-

Urticaceae

Urtica L.

Urtica dioica L.

-

Urtica cannabina L.

-

Urtica pilulifera L.

-

Parietaria L.

Parietaria officinalis L.

-

Viscaceae

Viscum L.

Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abromeit

-

Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann

-

Verbenaceae

Phyla Lour.

Phyla nodiflora (L.) Greene

-

Verbena L.

Verbena officinalis L.

-

Zygophyllaceae

Tribulus L.

Tribulus terrestris L.

-

Peganum L.

Peganum harmala L.

-

Malacocarpus Fisch. & Mey.

Malacocarpus crithmifolius (Retz.) Fisch. & Mey.

-

Nitraria L.

Nitraria sibirica Pall.

-

Nitraria schoberi L.

-

*TG: Taxon Group (گروه تاکسونی)                                 *GP: Gene Pool (بانک ژنی)                         (-) : فاقد اطلاعات

 

 

بر اساس نتایج این مطالعه برخی از نزدیکترین خویشاوندان وحشی (خرانه ژنتیک درجه اول و دوم) محصولات کشاورزی استراتژیک در ایران انتشار دارند که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از گردو (Juglans regia)، تاج‌ریزی جنوبی (Solanum incanum)، زیتون (Olea europaea var. sylvestris)، پسته خوراکی (Pistacia vera)، بنه کابلی (Pistacia atlantica subsp. cabulica)، چاتلانقوش (Pistacia atlantica subsp. mutica)، خینجوک (Pistacia khinjuk)، انار وحشی (Punica granatum)، آلوچه (Prunus domestica)، گلابی (Pyrus communis)، نخود سبز (Pisum sativum)، ماشک (Vicia stiva) و ماشک برگ‌پهن (Vicia narbonensis).

 

 

جدول 4- تعداد گونه‌های خویشاوند وحشی در فهرست‌های ملی، فهرست‌های اولویتی ملی (Labokas et al., 2018)

Table 4- The number of wild relative species in national lists, national priority lists (Labokas et al., 2018)

 

منابع

اولویت ملی

فهرست ملی

کشور

Heywood (2011a, b) and Avagyan (2008)

109

2518

Armenia (ارمنستان)

Survey data

120

1227

Azerbaijan (آذربایجان)

Survey data

119

557

Belarus (بلاروس)

Survey data

616

5088

Bulgaria (بلغارستان)

Survey data and Phillips et al. (2014)

178

1613

Cyprus (مصر)

Taylor et al., (2017)

204

3283

Czech  (جمهوری چک)

Survey data and Bjørn et al., (2011)

101

449

Denmark (دانمارک)

Survey data and Fitzgerald (2013)

209

1905

Finland (فنلاند)

Draft CWR priority list (Survey data)

545

2874

Germany (آلمان)

Kell et al., (2005, 2008), Vincent et al., (2013)

134

4117

Greece (یونان)

Panella et al., (2014)

1118

10779

Italy (ایتالیا)

D. Rungis (pers. comm.)

-

1161

Latvia (لاتویا)

Labokas et al., (2016)

160

1188

Lithuania (لتونی)

Survey data

53

214

Netherlands (هلند)

Phillips et al., (2016)

204

2538

Norway (نروژ)

D.F. Dostatny (pers. comm.)

250

1966

Poland (لهستان)

Magos Brehm et al., (2008, 2010)

20

2262

Portugal (پرتغال)

Survey data

113

223

Romania (رومانی)

Survey data

318

1682

Russian (روسیه)

Rubio Teso et al., (2018)

578

929

Spain (اسپانیا)

Survey data

84

1396

Sweden (سوئد)

Kell et al., (2005, 2008), N. Tas¸ (pers. comm.)

930

9046

Turkey (ترکیه)

Fielder et al., (2016)

223

2109

United Kingdom (انگلیس)

 

 

خاستگاه رقم گردوی ایرانی در رشته‌کوه‌های آسیای مرکزی، ترکیه، ایران و شرق هیمالیا گزارش شده است (Ruffner and Abrams, 1998). این گونه در ایران در مناطق شمال، شمال‌غرب، شمال‌شرق، غرب، شرق، بخش‌هایی از البرز مرکزی و مرکز انتشار دارد که هر یک به‌عنوان اکوتیپی با ارزش حاوی پتانسیل بالایی برای اصلاح کیفیت رقم‌های کاشته‌شده گردو هستند. اولین کشت پسته نیز در آسیای میانه (Potts, 2012) انجام شده است. به‌علاوه اجداد وحشی پسته کاشته‌شده در ایران، سوریه، ترکمنستان و غرب افغانستان  انتشار دارند. این‌در‌حالی است که امروزه جمعیتی خودرو و بازمانده از پسته خوراکی (Pistacia vera) به‌شکل طبیعی در استان خراسان رضوی (شمال‌غرب و جنوب‌غرب شهرستان سرخس) (Gintzburger et al., 2003) رویش دارد که منبع ژنتیک بسیار با ارزشی در ارتقاء ژنوم پسته وحشی محسوب می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که انار وحشی (Punica granatum) در شمال و شمال‌غرب کردستان و بخش‌هایی از البرز مرکزی انتشار دارد که حیطه انتشار آن به ماورا قفقاز و آسیای میانه تا شمال هند کشیده می‌شود (‏Holland et al., 2009‎‏). از ‏سویی دیگر، رشته کوه‌های البرز و زاگرس دو کانون مهم تنوع و اندمیسم گلابی (Pyrus) در جنوب‌غرب آسیا ‏(Schönbeck-‎Temesy, ‎‎1969)‎‏ محسوب می‌شوند. گیاه خج (Pyrus communis) در جنگل‌های شمال کشور و آذربایجان‌غربی سردشت و بانه پراکنده است و در ارتفاعات متوسط دامنه‌های شمالی البرز کم‌و‌بیش دیده می‌شود. هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) نیز به‌عنوان یکی از خویشاوندان وحشی خربزه در شمال آفریقا (یعنی از مراکش تا مصر) و آسیا (مانند ایران، هند و بخش‌هایی از آسیای گرمسیری) (Clément-Mullet, 1866) انتشار دارد. از طرفی یکی از مراکز اصلی منشأ و تنوع زیتون در جهان بخش‌های شرقی حوضه مدیترانه و ایران است (Vavilov, 1950) این گونه با انتشار در مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی پرتنش از قابلیت بالای برای ارتقاء ژنوم خربزه کاشته‌شده برخوردار است. منشأ جغرافیایی Lathyrus sativus‏ ‏جنوب‌غربی آسیا (ماوراء قفقاز یا منطقه خزر جنوبی) (De Candolle, 1886) است. ماش (Vicia sativa) بومی مناطق نیمه‌خشک مدیترانه و محصول فصول سرد است. این نتایج بیانگر آن نکته است که بخش درخور توجهی از اکوتیپ‌های جغرافیایی خویشاونداون وحشی محصولات کشاورزی دنیا در حیطه مرزهای جغرافیایی ایران قرار دارند که به‌عنوان پتانسیل‌های با ارزش ژنتیکی-فیزیولوژیکی از پتانسیل بالایی برای ارتقاء محصولات کشاورزی برخوردار هستند و به‌عنوان خزانه‌های ژنتیک با ارزش باید حفاظت شوند.  

 

 

 

جدول 5- اهمیت خانواده‌های بزرگ خویشاوند وحشی

Table 5- The importance of large wild relative families

 

خانواده‌های با اولویت خویشاوندان وحشی

کاربرد

Fabaceae, Rosaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Grossulariaceae, Brassicaceae, Solanaceae, Convolvulaceae, Anacardiaceae, Apiaceae, Berberidaceae, Boraginaceae, Cucurbitaceae, Cornaceae, Chenopodiaceae, Fagaceae, Moraceae, Oleaceae, Punicaceae, Tamaricaceae

تغذیه

Fabaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Fagaceae

علوفه و خوراک دام

Asteraceae, Hypericaceae, Euphorbiaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Anacardiaceae, Asclepiadaceae, Apiaceae, Araliaceae, Apocynaceae, Berberidaceae, Boraginaceae, Cucurbitaceae, Cornaceae, Caprifoliaceae, Chenopodiaceae, Fagaceae, Linaceae, Malvaceae, Oleaceae, Papaveraceae, Punicaceae, Ranunculaceae, Scrophulariacea, Violaceae, Zygophyllaceae, Verbenaceae, Tamaricaceae

دارویی

Araliaceae, Plantaginaceae, Rosaceae, Asteraceae, Apiaceae, Aizoaceae, Berberidaceae, Boraginaceae, Crassulaceae, Punicaceae, Ranunculaceae, Violaceae, Verbenaceae

زینتی

Linaceae, Malvaceae, Asteraceae, Anacardiaceae, Asclepiadaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Boraginaceae, Fagaceae, Lamiaceae, Moraceae, Ranunculaceae, Tamaricaceae

مواد صنعتی

Fabaceae

حفاظت از خاک

 

نتایج این مطالعه نشان می دهد که خویشاوندان وحشی در 9 طبقه ارتفاعی شامل از سطح دریا تا بیش از 4000 متر انتشار دارند که نشانگر توان سازش جمعیت‌های متنوع این گونه‌ها به شرایط متنوع اکولوژیکی اقلیم، خاک‌شناسی، ژئومورفولوژیک و زمین‌شناسی و توانمندی ژنتیکی آن‌ها برای رقابت و بقاء در جوامع متنوع گیاهی است. این دامنه انتشار سبب شکل‌گیری اکوتیپ‌های متنوعی می‌گردد که هر یک به‌عنوان یک پتانسیل فیزیولوژیکی و ژنتیکی بالقوه می‌توانند از رقام‌های زراعی پشتیبانی نموده و از فرسایش ژنتیکی آن جلوگیری نمایند.

آب‌بشقابی (Centella asatica) دارای کاربردهای دارویی و بسیار با ارزشی است که متأسفانه در فهرست گونه‌های در معرض تهدید جهان قرار گرفته است (Pandey et al., 1993). به‌واسطه ارزش‌های بالای این گونه وحشی تلاش‌های گسترده‌ای برای کشت بافت این گونه انجام شده است (Das et al., 2008). اهلی‌سازی و تجاری‌سازی این گونه با ارزش دارویی که دارای انتشار بسیار محدودی در شمال ایران است، ضمن کاهش فشار از جمعیت‌های طبیعی، سبب ایجاد درآمدهای اقتصادی بسیار بالایی برای کشور خواهد شد.

همچنین گیاه زرشک زرافشانی (Berberis integrima) به‌عنوان گونه‌ای بسیار مقاوم با قابلیت رویش در اقلیم‌های متنوع و نیز خاک‌های متنوع در شمال، شمال‌غرب، غرب، مرکز و شرق ایران اننشار دارد که ضمن وجود اکوتیپ‌های با ارزش به‌منظور ارتقاء ژنوم زرشک کاشته شده، با کاربردهای بالای دارویی و غذایی (et al., 2013 Alemardan) توان اهلی‌سازی و ایجاد یک محصول کشاورزی جدید را دارد. گونه مشک طرامشک (Dracocephalum moldavica) در شمال، شمال‌غرب، شمال‌شرق و مرکز ایران انتشار دارد که به‌علت ارزش‌های بالای دارویی (Dastmalchi et al., 2007; Davazdahemami et al., 2008) قابلیت اهلی‌سازی و تبدیل به یک محصول کشاورزی جدید را دارد.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که دامنه وسیعی از خویشاوندان وحشی محصولات باغی مانند انواع گلابی وحشی، آلوچه، توت‌فرنگی، تمشک و سیب در مناطق جنگلی شمال و درخت‌زارهای غرب کشور انتشار دارند که به‌عنوان محصولات جنگلی با ارزش می‌توانند در تولید محصولات ارگانیک و طبیعی جدید به‌کار گرفته شوند. انواع متنوع نعناع (Mentha spp.) نیز با انتشار در مناطق مختلف ایران از پتانسیل اهلی‌سازی و استفاده وسیع برخوردارند. مطالعات Hammer و Khoshbakht (2005) در جنگل‌های سوادکوه اهمیّت خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی را برای تولید این محصولات جدید در ایران تأیید می‌نماید. به‌علاوه مطالعات Khoshbakht و Hammer (2007) بر اهمیّت گونه آلوچه‌جنگلی (Prunus divaricate) برای اهلی‌سازی و تولید محصولی با ارزش تجاری تأکید نموده‌اند. همچنین، برخی از این خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی فراموش‌شده وکم‌کاربرد محصولاتی جزئی محسوب می‌شوند که می‌توانند اهلی‌سازی شده و به‌عنوان محصوات جدید در سطح وسیع کشت شوند و ارزش‌های اقتصادی بالایی را ایجاد نمایند (Mehrabian, 2013).

بررسی‌های این مطالعه حاکی از این است که بسیاری از این گونه‌ها دارای قابلیت اهلی‌سازی برای کاربردهای زینتی و فضای سبز هستند که بر اساس دامنه بردباری و سازش‌پذیری می‌توانند در فضای سبز مناطق جغرافیایی متنوع ایران به‌کار گرفته شوند. برای مثال گونه‌های متنوع بید (Salix spp.)، یاسمن (Jasminum spp.) و افرا (Acer spp.) در فضای سبز شهری پس از اهلی‌سازی قابلیت کشت وسیع در مناطق شهری را دارند که ضمن سازگاری بیشتر، به هزینه‌های کمتری برای نگهداری و حفاظت نیازمند هستند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که 22 گونه از خویشاوندان وحشی خانواده نخود (نیامداران) در ایران وجود دارد که به‌عنوان گونه‌های مهم مرتعی ایران (Asri, 2012) شناخته شده‌اند که اهلی‌سازی و کشت آنها به‌علت محتوای پروتئینی بالا از اهمیّت بالایی برای تأمین علوفه برخوردار است. گونه‌های متنوع ماشک (Vicia spp.) و خلر (Lathyrus spp.) از شاخص‌ترین این گونه‌ها هستند. ارزش علوفه‌ای بالای گونه‌های گاودانه (Vicia sativa) و خلر (Lathyrus sativus) (Monirifard, 2015) و نیز انواع گاودانه (Vicia spp.) (Abd El-Moneim, 1993) به‌منظور کاشت علوفه دامی تأیید شده است. به‌علاوه بسیاری از گونه‌های مقاوم به شوری خانواده تاج‌خروس از ارزش‌های غذایی بالایی برخوردار هستند که کاشت آنها از اهمیّت بالایی برخوردار است. گونه قلیا به‌عنوان علوفه‌ای خودرو در جنوب کشور برداشت می‌شود. اهمیّت این گونه برای کاشت در خاک‌های مواجه با شوری ثانویه برای کاهش نمک و برداشت به عنوان علوفه دام اثبات شده است ((Yucel and Baba, 2016).

 

جمع‌بندی

این نتایج نشانگر اهمیّت بسیار بالای رویشگاه‌های ایران از منظر خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی است. این‌در‌حالی است که خویشاوندان وحشی پیش از این در برنامه‌های مدیریت تنوع زیستی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. این فهرست به‌عنوان نخستین منبع مدون پیرامون خویشاوندان وحشی در ایران، گام مهمی در راستای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این گونه‌ها هستند. به‌علاوه نخستین گام برای برنامه‌ریزی‌های مدیریتی خویشاوندان وحشی، اهلی‌سازی به‌منظور برنامه‌های اصلاح نژاد و حفاظت از آنها است. همچنین این مطالعه تأکیدی مجدد بر مطالعات پیشین مبنی بر اهمیّت کشور ایران و منطقه جنوب‌غرب آسیا به‌عنوان مرکز مهم تنوع خویشاوندان وحشی و مرکز اهلی‌سازی در دنیا است.

 
Abd El Moneim, A. M. (1993) Agronomic potential of three vetches (Vicia spp.) under rainfed conditions. Journal of Agronomy and Crop Science 170(2): 113-120.
Aerts, R., Berecha, G., Gijbels, P., Hundera, K., Van Glabeke, S., Vandepitte, K. and Honnay, O. (2013) Genetic variation and risks of introgression in the wild Coffea arabica gene pool in south-western E thiopian montane rainforests. Evolutionary Applications 6(2): 243-252.
Afshar Harb, A. (1979) The stratigraphy, tectonics and petroleum geology of the Kopet Dagh region, Northern Iran, PhD thesis, Imperial College London, University of London, London, United Kingdom.
Alaei Taleghani, M. (2005) Geomorphology of Iran. Ghoomes Publishing Company, Tehran (in Persian).
Alemardan, A., Asadi, W., Rezaei, M., Tabrizi, L. and Mohammadi, S. (2013) Cultivation of Iranian seedless barberry (Berberis integerrima Bidaneh'): a medicinal shrub. Industrial Crops and Products 50: 276-287. 
Amiri, M. J. and Eslamian, S. S. (2010) Investigation of climate changes in Iran. Journal of Environmental Science and Technology 3(4): 208-216.
Anonymous (2000) Cutting-edge conservation techniques are tested in the cradle of ancient agriculture. Diversity 16(4): 15-18.
Arora, R. and Nayar, L. (1984) Wild relatives of crop plants in India. NBPGR Science Monographs, New Delhi 7: 1-90.
Barthlott, W., Biedinger, N., Braun, G., Feig, F., Kier, G. and Mutke, J. (1999) Terminological and methodological aspects of the mapping and analysis of global biodiversity. Acta Botanica Fennica 162: 103-110.
Barthlott, W., Lauer, W. and Placke, A. (1996) Global distribution of species diversity in vascular plants: towards a world map of phytodiversity (globale verteilung der artenvielfalt höherer pflanzen: Vorarbeiten zu einer weltkarte der phytodiversität). Erdkunde 50(4): 317-327.
Benz, B. (1988) In situ conservation of the genus Zea in the Sierra de Manantlan biosphere reserve. Recent Advances in the Conservation and Utilization of Genetic Resources: Proceedings of the Global Maize Germplasm Workshop. CIMMYT, Mexico, 59-69.
Breckle, S. W. and Walter, H. (2002) Walter's vegetation of the earth: the ecological systems of the geo-biosphere. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Brehm, J. M., Maxted, N., Ford-Lloyd, B. V. and Martins-Louçao, M. A. (2008) National inventories of crop wild relatives and wild harvested plants: case-study for Portugal. Genetic Resources and Crop Evolution 55(6): 779-796.
Castañeda-Álvarez, N. P., Khoury, C. K., Achicanoy, H. A., Bernau, V., Dempewolf, H., Eastwood, R. J., Guarino, L., Harker, R. H., Jarvis, A., Maxted, N., Mueller, J. V., Ramírez-Villegas, J., Sosa, C. C., Struik, P. C., Vincent, H. and Toll, J. (2016) Global conservation priorities for crop wild relatives. Nature Plants 2(4): 1-6.
Clément-Mullet, J. J. (1866) Le livre de l'agriculture d'Ibn-al-Awam (kitab-al-felahah). Vol. 2, Verlag: Paris, A. Franck (Albert L. Herold succ.).
Damania, A. (1996) Biodiversity conservation: a review of options complementary to standard ex situ methods. Plant Genetic Resources Newsletter 107: 1-18.
Das, P., Mukherjee, S. and Sen, R. (2008) Improved bioavailability and biodegradation of a model polyaromatic hydrocarbon by a biosurfactant producing bacterium of marine origin. Chemosphere 72(9): 1229-1234.
Dastmalchi, K., Dorman, H. D., Laakso, I. and Hiltunen, R. (2007) Chemical composition and antioxidative activity of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) extracts. LWT-Food Science and Technology 40(9): 1655-1663.
Davazdahemami, S., Sefidkon, F., Jahansooz, M. R. and Mazaheri, D. (2008) Comparison of biological yield, essential oil content and composition and phenological stages of moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) in three planting dates. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 24(3): 263-270.
Davis, S. D., Heywood, V. H., Herrera-MacBryde, O., Villa-Lobos, J., and Hamilton, A. C. (1997) Centres of plant diversity: a guide and strategy for their conservation. Volume 3. The Americas. World Wide Fund for Nature (WWF). International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. New Zealand, Australia.
De Candolle, A. (1886) Origin of cultivated plants. (English translation of the second edition) Hafner Publishing Company, New York.
Debouck, D. (2000) Perspective about in situ conservation of wild relatives of crops in Latin America. In Situ Conservation Research (Part 2), the 7th Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Japan International Workshop on Genetic Resources, Proceedings, Tsukaba, Japan, 19-39.
Degreef, J. and Baudoin, J. P. (1996) In situ conservation of Phaseolus lunatus L. in the Central Valley of 680 Costa Rica: first results from studies on demography and phenology. Annual Report Bean Improvement Cooperative 39: 241-242
Dewan, M. L. and Famouri, J. (1964) The soils of Iran. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Djamali, M., Akhani, H., Khoshravesh, R., Andrieu-Ponel, V., Ponel, P. and Brewer, S. (2011) Application of the global bioclimatic classification to Iran: implications for understanding the modern vegetation and biogeography. Ecologia Mediterranea 37(1): 91-114.
Dulloo, M., Guarino, L., Engelmann, F., Maxted, N., Newbury, J. and Attere, F. (1998) Complementary conservation strategies for the genus Coffea: a case study of Mascarene Coffea species. Genetic Resources and Crop Evolution 45: 565-579.
FAO (1989) The state of food and agriculture (Vol. 37), 25th Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
Fielder, H., Smith, C., Ford-Lloyd, B. and Maxted, N. (2016). Enhancing the conservation of crop wild relatives in Scotland. Journal for Nature Conservation 29: 51-61.
Franks, J. R. (1999) In situ conservation of plant genetic resources for food and agriculture: a UK perspective. Land Use Policy 16(2): 81-91.
Frese, L., Akperov, A. and Nasser Arjmand, M. (1999) Collecting germplasm in Azerbaijan and Iran. IPGRI Newsletter for Europe 9.
Frey, W., Probst, W., and Shaw, A. (1976) Die vegetation des jokham-tals im Zentralen Afghanischen Hindukush. (La végétation de la vallée du Yokham dans l'Hindukush afghan central). Afghanistan Journal Graz, 3(1): 16-21.
Ghandilyan, P., Avagyan, A. and Nazarova, E. (1999) Diversity of wild relatives of cultivated plants in Armenia. IPGRI Newsletter for Europe 9.
Ghorbani, M. (2013) Economic geology of Iran: mineral deposits and natural resources. Springer, Science Business Media, Dordrecht.
Gintzburger, G., Toderich, K. N., Mardonov, B. K. and Mahmudov, M. M. (2003) Rangelands of the arid ‎and semi-arid zones in Uzbekistan. La Librairie du Cirad Montpellier, France.‎
Guarino, L. and Lobell, D. B. (2011) A walk on the wild side. Nature Climate Change 1(8): 374-375.
Hammer, K. and Khoshbakht, K. (2005) Towards a ‘red list’ for crop plant species. Genetic Resources and Crop Evolution 52(3): 249-265.
Hammer, K. and Schlosser, S. (1995) The relationships between agricultural and horticultural crops in Germany and their wild relatives. In: In situ conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture in developing countries. (Ed. Engels J.), 74-82IPGRI/DSE, Rome, Italy.
Hammer, M. F., Redd, A. J., Wood, E. T., Bonner, M. R., Jarjanazi, H., Karafet, T., Santachiara-Benerecetti, S., Oppenheim, A., Jobling, M. A., Jenkins, T. and Ostrer, H. (2000) Jewish and Middle Eastern non-Jewish populations share a common pool of Y-chromosome biallelic haplotypes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(12): 6769-6774.
Hanelt, P. (2001) Institute of plant genetics and crop plant research (IPK). In: Mansfeld’s encyclopedia of agricultural and horticultural crops (Vol. 3). Springer, Berlin, Germany.
Harlan, J. R. and De Wet, J. M. (1971) Toward a rational classification of cultivated plants. Taxon 20(4): 509-517.
Hauptvogel, P. (1998) Collection of plant genetic resources in protected areas and in situ conservation. In: Proceedings of international symposium on in situ conservation of plant genetic diversity. (Eds, Zencirci N., Kaya Z., Anikster Y. and Adams W.), 217-221, Central Research Institute for Field Crops, Ankara, Turkey.
He, Y., Gao, X. and Qiao, Y. (2000) Annual report of producing on inventory of wild relatives of crops species in Sichuan, China. IPGRI, Rome, Italy.
Hedge, I. C. and Wendelbo, P. (1978) Patterns of distribution and endemism in Iran. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 36(2): 441-464.
Heywood, V. H. and Dulloo, M. E. (2005) In situ conservation of wild plant species–a critical global review of good practices. IPGRI Technical Bulletin, International Plant Gen Resources Institute, Rome.
Heywood, V. H., Brummitt, R. K., Culham, A. and Seberg, O. (2007) Flowering plant families of the world (Vol. 88). Ontario: Firefly Books.
Hijmans, R., Garrett, K., Huaman, Z., Zhang, D., Schreuder, M. and Bonierbale, M. (2000) Assessing the geographic representativeness of genebank collections: the case of Bolivian wild potatoes. Conservation Biology 14: 1755-1765.
Homke, S. (2007) Timing of shortening and uplift of the pusht-e kuh arc in the zagros fold-and-thrust belt (Iran). A combined magnetostratigraphy and apatite thermochronology analysis. PhD thesis, The Universitat of Barcelona, Barcelona, Spania.
Hosseini, N., Mehrabian, A., and Mostafavi, H. (2021) The distribution patterns and priorities for conservation of monocots crop wild relatives (CWRs) of Iran. Journal of Wildlife and Biodiversity, 5(2): 28-43.
Hoyt, E. (1988) Conserving the wild relatives of crops. IPGRI/IUCN/WWF, Rome, Italy.
IBPGR (1985) Ecogeographic surveying and in situ conservation of crop relatives, report of an IBPGR task force. IBPGR Secretariat, Rome, Italy.
Jafari, A. (1989) Mountains and mountain range of Iran. Geographical Institute of Geography and Cartography, Tehran (in Persian).
Kapos, V., Rhind, J., Edwards, M., Price, M. F., and Ravilious, C. (2000) Developing a map of the world's mountain forests. In: Forests in sustainable mountain development: a state of knowledge report for. Task Force on Forests in Sustainable Mountain Development. (Eds, Price, M. F., Butt, N.), 4-9 CAB International, Wallingford, UK:
Kell, S. P., Knüpffer, H., Jury, S. L., Ford-Lloyd, B. V. and Maxted, N. (2008) Crops and wild relatives of the Euro-Mediterranean region: making and using a conservation catalogue. In: Crop wild relative conservation and use. (Eds, Master, N., Ford-Lloyd, B. V., Kell, S. P., Iriondo, J. M., Dulloo, M. E. and Turok, J), 69-109, CABI Publishing, Wallingford, UK.
Keova, R., Guteva, Y., Angelova, S. and Peeva, I. (1998) Possibilities for in situ conservation in Bulgaria. In: Proceedings of international symposium on in situ conservation of plant genetic diversity. (Eds, Zencirci N., Kaya Z., Anikster Y. and Adams W.), 195-198, Central Research Institute for Field Crops, Ankara, Turkey.
Khoshbakht, K. and Hammer, K. (2007) Threatened and rare ornamentals. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics 108: 19-39.
Kier, G., Mutke, J., Dinerstein, E., Ricketts, T. H., Küper, W., Kreft, H. and Barthlott, W. (2005) Global patterns of plant diversity and floristic knowledge. Journal of Biogeography 32(7): 1107-1116.
Klein, J. C. (1982) Ungroupement rupicole de l'Alborz central (Iran): le Saxifragetum iranicae ass. nov. Doc. Phytosoc. 6: 191-201 (French).
Klein, J. C. (1994) La végétation altitude de l'Alborz central (Iran), entre les régions irano-turanienne et euro-Sibérienne. Institute Français de Recherche en Iran. Téhéran.
Labokas, J. (1998) Descriptors for in situ conservation of economic plant genetic resources. In: Proceedings of international symposium on in situ conservation of plant genetic diversity. (Eds, Zencirci, N., Kaya, Z., Anikster, Y. and Adams, W.), 213-215, Central Research Institute for Field Crops, Ankara, Turkey.
Labokas, J., Maxted, N., Kell, S., Brehm, J. M. and Iriondo, J. M. (2018) Development of national crop wild relative conservation strategies in European countries. Genetic Resources and Crop Evolution 65(5): 1385-1403.
Liyanage, A. S. U., Hemachandra, P. V., Edirisinghe, D. K., Senevirathna, S. K. and Takahashi, J. (2002) Surveying and mapping of wild species of Oryza in Sri Lanka. Japanese journal of Tropical Agriculture 46(1): 14-22.
Maxted, N. and Kell, S. P. (2009) Establishment of a global network for the in situ conservation of crop wild relatives: status and needs. FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, Rome, Italy, 266.
Maxted, N., Dulloo, E., V Ford‐Lloyd, B., Iriondo, J. M. and Jarvis, A. (2008) Gap analysis: a tool for complementary genetic conservation assessment. Diversity and Distributions 14(6): 1018-1030.
Maxted, N., Ford-Lloyd, B. V. and Kell, S. P. (2008) Crop wild relatives: establishing the context. In: Crop wild relative conservation and use (Eds, Maxted, N., Ford-Lloyd, B. V., Kell, S. P. Iriondo, J., Dulloo, E. and Turok) 3-30. CABI Publishing, Wallingford.
Maxted, N., Kell, S., Ford-Lloyd, B., Dulloo, E. and Toledo, Á. (2012) Toward the systematic conservation of global crop wild relative diversity. Crop Science 52(2): 774-785.
Mazzola, P., Raimondo, F. and Scuderi, G. (1997) The occurrence of wild relatives of cultivated plants in Italian protected areas. Bocconea 7: 241-248.
McCall, G. J. H. (1997) The geotectonic history of the Makran and adjacent areas of southern Iran. Journal of Asian Earth Sciences 15(6): 517-531.
Mehrabian, A. R., Amini Rad, M. and Pahlevani, A. H. (2015) The map of distribution patterns of Iranian endemic monocotyledons. Shahid Beheshti University, Tehran.
Meilleur, Brien A. and Hodgkin, T. (2004) In situ conservation of crop wild relatives: status and trends. Biodiversity and Conservation 13(4): 663-684.
Noroozi, J., Akhani, H. and Breckle, S. W. (2008) Biodiversity and phytogeography of the alpine flora of Iran. Biodiversity and Conservation 17(3): 493-521.
Noroozi, J., Talebi, A., Doostmohammadi, M., Manafzadeh, S., Asgarpour, Z. and Schneeweiss, G. M. (2019) Endemic diversity and distribution of the Iranian vascular flora across phytogeographical regions, biodiversity hotspots and areas of endemism. Scientific Reports 9(1): 1-12.
Pandey, N. K., Tewari, K. C., Tewari, R. N., Joshi, G. C., Pande, V. N. and Pandey, G. (1993) Medicinal plants of Kumaon Himalaya, strategies for conservation. In: Himalayan biodiversity conservation strategies (Ed, Dhar U), 3: 293-302, Himavikas Publication, Nanital.
Pavek, D. and Garvey, E. (1999) The American wild relatives of crops: in situ conservation guidelines. In situ Subcommittee, Plant Germplasm Operations Committee, USDA-ARS Beltsville, MD, USA.
Potts, D. T. (2012) Fish and fishing. A companion to the archaeology of the ancient near East, John Wiley and Sons, UK.
Rivas-Martínez, S., Costa, M. and Sánchez-Mata, D. (1999) North American boreal and western temperate forest vegetation. Itinera Geobotanica 12: 5-316
Ruffner, C. M. and Abrams, M. D. (1998) Relating land-use history and climate to the dendroecology of a 326-year-old Quercus prinus talus slope forest. Canadian Journal of Forest Research 28(3): 347-358.
Sayadi, S. and Mehrabian, A. (2017) Diversity and distribution patterns of Solanaceae in Iran: implications for conservation and habitat management with emphasis on endemism and diversity in SW Asia. Rostaniha 17(2): 136-160.
Sayadi, S. and Mehrabian, A. (2018) Distribution patterns of Convolvulaceae in Iran: priorities for conservation. Rostaniha 18(2): 181-197.
Schönbeck-Temesy, E. (1969) Pyrus in Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica 66: 27-36. Graz, Austria: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.
Sharma, A. (1998) Experts for conservation of wild crop varieties. The Financial Express, May 11.
Stöcklin, J. (1974) Possible ancient continental margins in Iran. In: The geology of continental margins, 873-887, Springer, Berlin, Heidelberg.
Stöcklin, J. (1977) Structural correlation of the Alpine ranges between Iran and central Asia. Societe Geologique de France, Paris, Memoire Hors Serie, 333-353.
Takhtajan, A., Crovello, T. J. and Cronquist, A. (1986) Floristic regions of the world (Vol. 544). University of California press, Berkeley.
Tan, A. and Tan, A. S. (1998) Database management systems for conservation of genetic diversity in Turkey. In: Proceedings of international symposium on in situ conservation of plant genetic diversity. (Eds, Zencirci N., Kaya Z., Anikster Y. and Adams W.), 309-321, Central Research Institute for Field Crops, Ankara, Turkey.
Tewksbury, J. J., Nabhan, G. P., Norman, D., Suzán, H., Tuxill, J. and Donovan, J. (1999) In situ conservation of wild chiles and their biotic associates. Conservation Biology 13(1): 98-107.
Thiers, B. (2016) Index herbariorum: a global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium.
Tomooka, N., Vaughan, D. A., Xu, R. Q. and Doi, K. (1998) Wild relatives of crops conservation in Japan with a focus on Vigna spp.; In: Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 14: 45-61, NIAR, MAFF, Japan.
Valdes, A. M. and Thomson, G. (1997) Detecting disease-predisposing variants: the haplotype method. American Journal of Human Genetics 60(3): 703-716.
Vavilov, N. (1950) The origin, variation, immunity and breeding of cultivated plants. Chronica Botanica, Waltham.
Vavilov, N. I. (1926) The origin of cultivated plants. News in Agronomy 76-85.
Villalobos, R. A., Ugalde, W. G. G., Chacón, F. C., Trejos, P. S. and Debouck, D. G. (2001) Observations on the geographic distribution, ecology and conservation status of several Phaseolus bean species in Costa Rica. Genetic Resources and Crop Evolution 48(3): 221-232.
Xu, R., Tomooka, N. and Vaughan, D. (2000) AFLP markers for characterizing the azuki bean complex. Crop Science 40: 808-815.
Yucel, D. S. and Baba, A. (2016) Prediction of acid mine drainage generation potential of various lithologies using static tests: Etili coal mine (NW Turkey) as a case study. Environmental Monitoring and Assessment 188(8): 1-16.
Zohary, M. (1973) Geobotanical foundations of the Middle East Vol. 1-2, Gustav Fischer Verlag Press, Stuttgart, Swets and Zeitlinger, Amsterdam.