مقاله پژوهشی
افزایش عملکرد، بهبود برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و حفظ تعادل یون در گیاهان جو تلقیح‌شده با قارچ Piriformospora indica تحت تنش خشکی
افزایش عملکرد، بهبود برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و حفظ تعادل یون در گیاهان جو تلقیح‌شده با قارچ Piriformospora indica تحت تنش خشکی

مهدی قبولی؛ عبدا... حسینی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.123339.1219

چکیده
  خشکی یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان زراعی می‌باشد. قارچ اندوفیت Piriformospora indica سبب افزایش رشد و نمو و مقاومت گیاهان به تنش‌های غیرزیستی‌ می‌گردد. به منظور بررسی تاثیر قارچ P. indica ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر کودهای زیستی ازتوبارور-2 و فسفاته بارور-2 بر مقدار و ترکیبات اسانس آویشن دنایی Thymus daenensis Celak.در مرحله گلدهی کامل
بررسی تأثیر کودهای زیستی ازتوبارور-2 و فسفاته بارور-2 بر مقدار و ترکیبات اسانس آویشن دنایی Thymus daenensis Celak.در مرحله گلدهی کامل

فاطمه نژاد حبیب وش؛ بهروز شکری؛ عبدالباسط محمودی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.122978.1213

چکیده
  آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در بهار سال 1397 در گلخانه تحقیقاتی واقع در شهر ارومیه انجام گرفت. ابتدا نمونه خاک مورد استفاده تجزیه گردید و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن اندازه‌گیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر عصاره مخمر بر رشد، ویژگی‌های بیوشمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت‌های درون‌شیشه‌ایی قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos L.)
تأثیر عصاره مخمر بر رشد، ویژگی‌های بیوشمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت‌های درون‌شیشه‌ایی قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos L.)

ناصر زارع؛ مهران نوروزپور؛ پریسا شیخ زاده مصدق

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.125157.1230

چکیده
  پیشرفت در روش‌های کشت درون‌شیشه‌ای سلول‌ و بافت‌های گیاهی، سودمندی گیاهان به عنوان منابع تجدیدپذیر از ترکیبات با ارزش را افزایش داده است. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر عصاره‌ی مخمر بر رشد ریزنمونه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بانک اطلاعات بوم‌شناختی ذخایر ژنتیکی خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی دولپه‌ای ایران: در راستای اهلی‌سازی و امنیت غذایی کشور
بانک اطلاعات بوم‌شناختی ذخایر ژنتیکی خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی دولپه‌ای ایران: در راستای اهلی‌سازی و امنیت غذایی کشور

صدف صیادی؛ احمدرضا محرابیان؛ حسین مصطفوی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 55-82

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.128224.1245

چکیده
  خویشاوندان وحشی گونه های زراعی در ایران طیف گسترده‌ای از گیاهان غذایی، علوفه‌ای، دارویی، زینتی و صنعتی را دربرمی-‏گیرند. به دلیل ناپایداری اکوسیستمی متاثر از تغییرات اقلیمی، استفاده از توانمندی‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تغییرات غلظت کربوهیدرات محلول و نشاسته و ویژگی‌های ریخت‌شناسی ریشه در ژنوتیپ‌های شبدر Trifolium spp. تحت تنش سرما
تغییرات غلظت کربوهیدرات محلول و نشاسته و ویژگی‌های ریخت‌شناسی ریشه در ژنوتیپ‌های شبدر Trifolium spp. تحت تنش سرما

محمد زمانیان؛ منا پورعیسی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 83-106

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.126685.1237

چکیده
  بعلت گستردگی کشت شبدر در ایران، امکان مواجه شدن با تنش‌های محیطی مانند تنش سرما برای این گیاه وجود دارد. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین غلظت کربوهیدرات و خصوصیات مورفولوژیک ریشه با تحمل به تنش سرما ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر جوانه‌زنی بذر و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی دو رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش خشکی
تأثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر جوانه‌زنی بذر و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی دو رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش خشکی

مهدی امیریوسفی؛ محمدرضا تدین؛ رحیم ابراهیمی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.125105.1227

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر جوانه‌زنی، رشد و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی گیاهچه دو رقم کینوا (رقم‌های ساجاما و تیتیکاکا) تحت تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل سه‌عاملی در ...  بیشتر