مقاله پژوهشی
تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) تحت شرایط دیم
تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) تحت شرایط دیم

رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.131436.1267

چکیده
  محدودیت آبی شدیدترین عامل تنشی است که رشد و تولید گیاهان زراعی را در مناطق خشک و نیمه‌خشک محدود می‌کند. راهکارهای متعددی به‌منظور کاهش آثار محدودیت آبی ایجادشده تحت شرایط دیم در رشد گیاهی توسعه یافته‌اند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر پیش‌تیمار بذر گیاه اسفرزه (Plantago ovata) با سالیسیلیک اسید بر پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌ها به تنش شوری
اثر پیش‌تیمار بذر گیاه اسفرزه (Plantago ovata) با سالیسیلیک اسید بر پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌ها به تنش شوری

احسان حاتمی؛ علیرضا عینعلی؛ عبدالشکور رئیسی؛ حسین پیری

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.128482.1252

چکیده
  سالیسیلیک اسید به‌عنوان یک مولکول سیگنال تأثیرگذار در پاسخ‌های گیاهان به تنش‌های محیطی شناخته شده است. در این پژوهش، اثرات به‌کار بردن سالیسیلیک اسید به‌صورت پیش‌تیمار بذرهای گیاه اسفرزه بر میزان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک و سدیم هیدروسولفید بر روی مراحل اولیه رشد یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش شوری
اثر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک و سدیم هیدروسولفید بر روی مراحل اولیه رشد یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش شوری

مهتاب زینی‌وند؛ مریم نصر اصفهانی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.131539.1270

چکیده
  مولکول گازی سولفید هیدروژن (H2S) و اسید سالیسیلیک (SA) سازش گیاهان به شرایط تنش‌زای محیطی مانند شوری را افزایش می‌دهند. در پژوهش حاضر، اثر پرایمینگ بذرهای یونجه با SA (75/0 میلی‌مولار) و سدیم هیدروسولفید (NaHS) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر شب‌شکنی با لامپ‌های ال‌ای‌دی رنگی و تیمارهای کودی بر خصوصیات رشدی و گل‌دهی ارکیده فالانوپسیس
اثر شب‌شکنی با لامپ‌های ال‌ای‌دی رنگی و تیمارهای کودی بر خصوصیات رشدی و گل‌دهی ارکیده فالانوپسیس

ابوالفضل ستاری؛ مریم دهستانی اردکانی؛ مصطفی شیرمردی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.131454.1269

چکیده
  فالانوپسیس یا ارکیده پروانه (Phalaenopsis spp.) یکی از محصولات گلدانی پرفروش در بازارهای عمده گل در دنیا است. اثر کیفیت نور شب‌شکنی و کودهای NPK بر رشد رویشی و گلدهی ارکیده فالانوپسیس رقم Evolution در قالب آزمایش فاکتوریل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون)
روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون)

مهری دیناروند؛ سجاد عالی محمودی سراب؛ سید عبدالحسین آرامی؛ کهزاد حیدری

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 81-94

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.128361.1249

چکیده
  مطالعه پوشش گیاهی و اندازه‌گیری شاخص‌های تنوع ابزار مناسبی برای مطالعه وضعیت پوشش جنگل‌ها، مراتع و ارزیابی آنها است. این پژوهش با هدف ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار استان خوزستان، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فلور منطقه آبشار قطره‌ای معمولان (لرستان) با تأکید بر تعیین جایگاه حفاظتی پامچال لرستانی
فلور منطقه آبشار قطره‌ای معمولان (لرستان) با تأکید بر تعیین جایگاه حفاظتی پامچال لرستانی

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.129062.1256

چکیده
  آبشار قطره‌ای معمولان در مجاورت رودخانه کشکان و در جنوب لرستان واقع شده است. حضور رودخانه و وجود آبشار موجب استقرار پوشش گیاهی ویژه‌ای از گونه‌های ماندابی در منطقه شده است. پامچال (Primula gaubaeana Bornm.)، پرسیاوش ...  بیشتر