مقاله پژوهشی
اثر نانو ذرات نقره بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک زنبق مردابی (Iris pseudacorus) تحت شرایط درون شیشه‌ای
اثر نانو ذرات نقره بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک زنبق مردابی (Iris pseudacorus) تحت شرایط درون شیشه‌ای

یونس پوربیرامی هیر؛ شیما مهری؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.130332.1259

چکیده
  زنبق مردابی گیاهی است چندساله، علفی و متعلق به تیره زنبق که شامل حدود 300 گونه از گیاهان گل‌دار است. این جنس به‌طور گسترده‌ای از مناطق معتدل تا مناطق ساحلی در نیمکره شمالی گسترش یافته است. این پژوهش به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر تیمارهای مختلف بر افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum)
اثر تیمارهای مختلف بر افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum)

فاطمه عبدلی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ جلال غلام نژاد

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 15-32

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.130564.1260

چکیده
  لیزیانتوس (.Eustoma grandiflorum Raf. shinn) یکی از مهم‌ترین و بازارپسندترین گل‌های شاخه بریده در جهان است که عمر گلجایی نسبتاً کوتاه، بازارپسندی آن را تا حدی کاهش داده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات عصاره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر کاربرد ترکیبی نیتروژن، روی و منگنز بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی میوه انگور
اثر کاربرد ترکیبی نیتروژن، روی و منگنز بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی میوه انگور

مهدی جلیلی؛ روح الله کریمی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.133403.1284

چکیده
  تغذیه برگی یک روش سریع و کارآمد به‌منظور تأمین نیاز تغذیه‌ای تاک به‌ویژه در مراحل بحرانی رشد است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد برگی نیتروژن، روی و منگنز بر محتوای عناصر برگ، عملکرد و شاخص‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و محتوای فنل و فلاونوئید کل گل سازویی (Scrophularia striata L.) در شرایط تنش کم‌آبی
تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و محتوای فنل و فلاونوئید کل گل سازویی (Scrophularia striata L.) در شرایط تنش کم‌آبی

روح‌اله بازی‌ذلان؛ آرش فاضلی؛ بتول زارعی؛ جواد عرفانی مقدم

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 57-68

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.133824.1288

چکیده
  چکیدهامروزه، کاربرد مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، در بهبود مقاومت گیاهان به تنش خشکی افزایش یافته است. از این رو به‌منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و محتوای فنل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر محلول‌پاشی سلنیوم و کلسیم بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه گلرنگ در شرایط تنش خشکی
تأثیر محلول‌پاشی سلنیوم و کلسیم بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه گلرنگ در شرایط تنش خشکی

مهدی معتکفی؛ علیرضا سیروس مهر؛ محسن موسوی نیک

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 69-88

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.131019.1265

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی سلنیوم و کلسیم بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ رقم گلدشت در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کاملاً ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیرات استفاده از نیتریک اکساید بر شاخص‌های فتوسنتزی در گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) تحت تنش شوری
تأثیرات استفاده از نیتریک اکساید بر شاخص‌های فتوسنتزی در گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) تحت تنش شوری

مهدی میرزایی‌ چگنی؛ مجتبی جعفری نیا؛ علی اکبر قطبی راوندی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.133823.1287

چکیده
  فتوسنتز یکی از مهمترین فرایندهای فیزیولوژیک هست که در گیاهان تحت تأثیر تنش شوری قرار دارد.  نیتریک اکساید به‌عنوان یک مولکول سیگنال تاثیرگذار در پاسخ‌های گیاهان به تنش‌های محیطی شناخته شده است. ...  بیشتر