نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و بیوتکنولوژی‌گیاهی، دانشکده‌ی‌ علوم ‌و ‌فناوری‌‌زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

هاورتیا لیمیفولیا با نام علمیHaworthiopsis limifolia گیاهی زینتی، علفی و چند ساله از خانواده Asphodelaceae و دسته گیاهان گوشتی کاکتوس است. این گیاه بومی آفریقای جنوبی بوده و به عنوان یک گیاه زینتی کشت می‌گردد و همچنین می توان به خواص دارویی این گیاه از جمله خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی اشاره کرد. تولید و پرورش این گیاه به صورت سنتی کم بازده و وقت گیر بوده و جوابگوی نیاز بازار نیست و تولید کننده برای تولید انبوه با مشکل مواجه می شود. برای رفع این مشکل از روش های تکثیر نوین نظیرکشت بافت استفاده می‌گردد. در این مطالعه هدف یافتن روشی برای ضدعفونی هاورتیا برای کشت بافت درون شیشه ای و سپس بررسی سطوح مختلف تنظیم کننده‌های رشد شامل BAP (بنزیل آمینو پورین) و IBA (ایندول بوتیریک اسید) بر ریزازدیادی این گیاه بود. نتایج مطالعه ما نشان داد که 10 دقیقه تیمار با محلول هیپوکلرید سدیم 5/1 % بهترین مدت زمان برای ضدعفونی جدا کشت‌ها بود. نتایج کشت بافت هاورتیا نشان داد که بیشترین تعداد ساقه (10 عدد) متعلق به تیمار 5/1 میلی‌گرم در لیتر BAP بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که برای صفت ریشه زایی بهترین تیمار IBA (5/1 میلی‌گرم در لیتر) بود. در مرحله‌ی پاجوش دهی برای تعداد پاجوش‌های به دست آمده تیمار 5/1 میلی‌گرم در لیترBAP بهترین نتایج را نشان داد. براساس نتایج حاضر، اثر BAP نسبت به IBA در ریشه زایی، ساقه زایی و پاجوش دهی کاکتوس‌ از اهمیت بالاتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Micropropagation of Haworthia limifolia using plant growth regulators

نویسندگان [English]

  • Abbas Saidi
  • Saba Azimi

Department Plant Sciences and Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran

چکیده [English]

Cactus, Haworthiopsis limifolia, native to South Africa, is a herbaceous ornamental plant belonging to the Asphodelaceae family. This succulent perennial plant is known for its medicinal properties, including antibacterial and antifungal properties. The production and cultivation of this plant is traditionally associated with low yield and time-consuming and does not meet the needs of the market, and the producer faces problems for mass production. To solve this problem, new propagation methods such as tissue culture are used. The aims of our study were to survey and identify a method for disinfecting the in vitro tissue culture of Hawthorn and then to investigate the effects of different levels of growth regulators including BAP (benzylaminopurine) and IBA (indole butyric acid) on the micropropagation of this plant. Our results showed that 1.5% sodium hypochlorite solution for 10 minutes was the best treatment for disinfection of the isolated cultures. Our results indicated that the highest number of suckering (10) belonged to 1.5 mg / l BAP. The mean comparison showed that the best treatment for rooting was (IBA 1.5 mg / l). The maximum number of succulents were obtained from 1.5 mg / l BAP. Based on the results, BAP had a more significant effect than IBA on the rooting, shooting, suckering of cacti.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornamental plant
  • Hawthorn limifolia
  • Stem formation
  • Rooting
  • Sucker