رابطه تنوع زیستی گیاهی با عوامل فیزیوگرافی در ذخیره‌گاه سرخدار افراتخته
2. رابطه تنوع زیستی گیاهی با عوامل فیزیوگرافی در ذخیره‌گاه سرخدار افراتخته

امید اسماعیل‌زاده؛ سیّد محسن حسینی؛ حامد اسدی؛ پدرام غدیری‌پور؛ عباس احمدی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1391، صفحه 1-12

چکیده
  تنوع زیستی که مفهوم آن با آمیختگی و ترکیب گونه‌ها قرین است، یکی از خصوصیات مهم جوامع گیاهی است که همواره به عنوان شاخصی برای مقایسه وضعیت بوم‌شناختی اکوسیستم‌های جنگلی به کار گرفته می‌شود. در این تحقیق، ...  بیشتر
تأثیرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک القای پلی‌پلوئیدی در گیاه لیموترش (Citrus ourantifolia)
3. تأثیرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک القای پلی‌پلوئیدی در گیاه لیموترش (Citrus ourantifolia)

منصور افشار محمدیان؛ رقیه پوراکبری کسمایی؛ زینب امیدی؛ فائزه قناتی؛ علیرضا ترنگ

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1391، صفحه 13-24

چکیده
  میوه مرکبات دارای ارزش غذایی، دارویی و اقتصادی فراوان است. پُردانگی به عنوان عامل منفی در انتخاب گونه‌های با کیفیت بالا در میوه مرکبات در نظر گرفته می‌شود. در میان پلی‌پلوئیدها، تریپلوئیدها میوه‌های ...  بیشتر
مطالعه تأثیر سالیسیلیک اسید بر مقاومت و القای تنش اکسیداتیو در گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوری
4. مطالعه تأثیر سالیسیلیک اسید بر مقاومت و القای تنش اکسیداتیو در گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوری

مریم دلاوری پاریزی؛ امین باقی‌زاده؛ شکوفه انتشاری؛ خسرو منوچهری کلانتری

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1391، صفحه 25-36

چکیده
  تحقیقات نشان داده است که سالیسیلیک اسید سبب ایجاد مقاومت در گیاهان نسبت به تنش‌های محیطی (گرما، سرما، خشکی و شوری) می‌شود. در این تحقیق، اثر سالیسیلیک اسید بر پراکسیداسیون لیپیدها، قندها و عناصر سدیم ...  بیشتر
بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر Artemisia spicigera L. در شمال غرب ایران با استفاده از روش D.S.S.
5. بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر Artemisia spicigera L. در شمال غرب ایران با استفاده از روش D.S.S.

مرتضی عطری؛ عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ سمیه یوسفی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1391، صفحه 37-50

چکیده
  جنس Artemisia L. (Asteraceae) با حدود 200 تا 500 گونه، یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین جنس‌های قبیله Anthemideae است. برای بررسی وجود تنوع درون‌گونه‌ای Artemisia spicigera در شمال غرب ایران از روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S.) استفاده ...  بیشتر
تکوین گل‌آذین، گل و گرده در گل جعفری (Tajetes patula) (Asteraceae): ویژگی‌های ساختاری گل در ارتباط با گرده‌افشانی
6. تکوین گل‌آذین، گل و گرده در گل جعفری (Tajetes patula) (Asteraceae): ویژگی‌های ساختاری گل در ارتباط با گرده‌افشانی

فرخنده رضانژاد؛ احمد مجد

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1391، صفحه 51-66

چکیده
  نمو گل سیستمی مناسب برای فهم تمایز سلولی و مکانیسم‌های ژنتیکی لازم برای اندام‌زایی است. گل جعفری (Tajetes patula) گونه‌ای زینتی و علفی است که به تیره Asteraceae تعلق دارد. در این مطالعه ساختار و نمو گل‌آذین، گل ...  بیشتر
بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر کاهش تنش شوری در کلزا (Brassica napus L.)
7. بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر کاهش تنش شوری در کلزا (Brassica napus L.)

خدیجه کیارستمی؛ نسرین عبدالملکی؛ مرتضی حیدری

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1391، صفحه 69-82

چکیده
  بذرهای دو رقم Y3000 و Hayola 420 (به ترتیب به عنوان ارقام حساس و نسبتاً مقاوم به شوری) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار سدر روستای حاجی‌آباد قم کشت شدند. در مرحله 4 برگی پس از توسعه کامل برگ، سالیسیلیک اسید ...  بیشتر
بررسی تأثیر نوع محیط‌کشت پایه بر تولید داروی ضد سرطان تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار (Taxus baccata L.)
8. بررسی تأثیر نوع محیط‌کشت پایه بر تولید داروی ضد سرطان تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار (Taxus baccata L.)

ابوالقاسم عباسی کجانی؛ محمدرضا مفید؛ محمود اطرشی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1391، صفحه 83-88

چکیده
  تاکسول یکی از مهم‌ترین داروهای ضد سرطان حال حاضر جهان است که از جنس سرخدار (Taxus sp.) به دست می‌آید. امروزه کشت سلولی از مهم‌ترین روش‌های تولید تاکسول در دنیا محسوب می‌شود. در این رابطه، تعیین ترکیب بهینه ...  بیشتر