تغییر در ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم‌های فنیل آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز توسط پیش‌تیمار اتانول آمین در گیاه Nicotiana rustica تحت شرایط تنش شوری کشت در شیشه
2. تغییر در ترکیبات فنلی و فعالیت آنزیم‌های فنیل آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز توسط پیش‌تیمار اتانول آمین در گیاه Nicotiana rustica تحت شرایط تنش شوری کشت در شیشه

سمیه رجاییان؛ علی اکبر احسانپور؛ محمد امین طغیانی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1394، صفحه 1-12

چکیده
  تنش شوری یکی از مهم‌ترین عواملی است که رشد و تولید گیاه را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد. بدیهی است به کارگیری ترکیباتی که مقاومت به شوری را در گیاهان افزایش می‌دهد از اهمیت زیادی در کاهش ضررهای ...  بیشتر
روند تکامل صفات ریخت‌شناسی گونه‌های Astragalus dictyolobus و A. tawilicus و A. victoriae بر اساس تبارزایی داده‌های حاصل از توالی کلروپلاستی matK
3. روند تکامل صفات ریخت‌شناسی گونه‌های Astragalus dictyolobus و A. tawilicus و A. victoriae بر اساس تبارزایی داده‌های حاصل از توالی کلروپلاستی matK

فرحناز جوانمردی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1394، صفحه 13-26

چکیده
  در مطالعه حاضر، روند تکامل صفات ریخت‌شناسی گونه‌های Astragalus dictyolobus و A. tawilicus (که پیش از این در بخشه Laxiflori طبقه‌بندی می‌شدند) و گونه A. victoriae (که پیش از این در بخشه Christianophysa قرار داشته است)، با سایر گونه‌های ...  بیشتر
القای پاسخ‌های دفاعی و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت سلولی کتان سفید (Linum album) توسط امواج فراصوت
4. القای پاسخ‌های دفاعی و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت سلولی کتان سفید (Linum album) توسط امواج فراصوت

ارمغان عابدزاده نیشابوری؛ آیت‌اله رضایی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1394، صفحه 27-40

چکیده
  امواج فراصوت با انرژی پایین به عنوان یک ابزار فیزیکی برای تحریک سیستم‌های زنده در پزشکی و بیوتکنولوژی مورد توجه قرار دارد. در مطالعه حاضر، تأثیر امواج فراصوت بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و تولید پودوفیلوتوکسین ...  بیشتر
بررسی تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و متابولیت‌های ثانویه گیاهچه‌های آویشن (Thymus vulgaris) تحت تنش شوری در شرایط کشت درون‌شیشه
5. بررسی تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و متابولیت‌های ثانویه گیاهچه‌های آویشن (Thymus vulgaris) تحت تنش شوری در شرایط کشت درون‌شیشه

رؤیا رضوی‌زاده؛ نسیم محققیان

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1394، صفحه 41-58

چکیده
  شوری از عوامل مهم‌ محدودکننده رشد گیاهان و تهدید کننده پایداری کشاورزی در مناطق وسیعی از جهان است. به نظر می‌رسد ارزیابی گیاهان دارویی ارزشمند از نظر غذایی، دارویی و بهداشتی نظیر گیاه آویشن، تحت تنش ...  بیشتر
اثر سیلیکون و نانوسیلیکون در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری بر گیاهچه ذرت
6. اثر سیلیکون و نانوسیلیکون در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری بر گیاهچه ذرت

حمیدرضا زارع؛ زهره قنبرزاده؛ آسیه بهداد؛ ساسان محسن‎زاده

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1394، صفحه 59-74

چکیده
  تنش شوری بازدهی محصولات کشاورزی مانند ذرت به عنوان یکی از غلات مهم را کاهش می‌دهد. با توجه به این که سیلیکون دومین عنصر فراوان در خاک است و موجب کاهش تنش‌های زیستی و غیر زیستی در گیاهان می‌شود، هدف از ...  بیشتر
ارتقای تحمل و بهبود وضعیت بذر یونجه (Medicago sativa) در شرایط تنش شوری تحت تأثیر زمان‌های متفاوت پرایمینگ با Na2SiO3 و KNO3
7. ارتقای تحمل و بهبود وضعیت بذر یونجه (Medicago sativa) در شرایط تنش شوری تحت تأثیر زمان‌های متفاوت پرایمینگ با Na2SiO3 و KNO3

کیومرث آرمند تراب؛ مریم مددکار حق‌جو؛ احمد اسماعیلی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1394، صفحه 75-96

چکیده
  مقابله با آثار مخرب تنش شوری که به طور پیش‌رونده منابع آبی و خاکی مناسب برای پرورش گیاهان را محدود نموده، از طریق ارتقای سطح تحمل بذر و گیاهچه میسر است. در پژوهش حاضر، تأثیر پرایمینگ به صورت ترکیب‌های ...  بیشتر