کاربرد پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر ‌در مطالعه تنوع درون گونه‌ای سه جمعیت از پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.)
2. کاربرد پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر ‌در مطالعه تنوع درون گونه‌ای سه جمعیت از پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.)

نسرین سیدی؛ سید غلامعلی جلالی؛ محمد مقدم؛ مسعود طبری؛ سید ابوالقاسم محمدی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، صفحه 1-14

چکیده
  پسته وحشی یکی از گونه‌های مهم منطقه ‌رویشی زاگرس محسوب می‌شود و خصوصیاتی چون مقاومت به خشکی، شوری و سرما باعث شده است که این گونه در مشجر کردن مناطق خشک و نیمه خشک و حفاظت آب و خاک نقش بسزایی داشته باشد. ...  بیشتر
مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana
3. مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana

عبدالکریم چهرگانی‌‌راد؛ سمیه حاجی صادقیان؛ فریبا محسن زاده

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، صفحه 15-28

چکیده
  در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Inula aucheriana بررسی گردید. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و سپس در الکل 70% نگهداری شدند. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی و قالب‌گیری ...  بیشتر
اثر پرتو فرابنفش B بر میزان برخی ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان، فعالیت آنزیم فنیل‌‌آلانین آمونیالیاز و پروتئین کل در میوه رسیده گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) پس از برداشت
4. اثر پرتو فرابنفش B بر میزان برخی ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان، فعالیت آنزیم فنیل‌‌آلانین آمونیالیاز و پروتئین کل در میوه رسیده گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) پس از برداشت

آزاده بی‌جامی؛ فرخنده رضانژاد؛ حسین‌علی ساسان

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، صفحه 29-38

چکیده
  پرتو UV-B پر انرژی‌ترین جزء نور خورشید است که به سطح زمین می‌رسد. گیاهان که قابلیت حرکت ندارند، بیش از سایر موجودات در معرض این پرتو قرار دارند. در این مطالعه اثر دوزهای متفاوت (320-280) UV-B با استفاده از زمان‌های ...  بیشتر
مطالعه بیوسیستماتیک چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. از بخش Malacothrix Bunge در ایران
5. مطالعه بیوسیستماتیک چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. از بخش Malacothrix Bunge در ایران

مسعود رنجبر؛ رؤیا کرمیان؛ اقدس عنایتی اکمل

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، صفحه 39-54

چکیده
  در این تحقیق رفتار میوز و ویژگی‌های ریخت‌شناختی و گرده‌شناختی چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. متعلق به Malacothrix Bunge از جنس Astragalus L. در ایران مطالعه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعه میوز در جمعیت‌های ...  بیشتر
تأثیر پیش‏تیمار با سالیسیلیک‌اسید بر بنیه و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) در شرایط کمبود آب
6. تأثیر پیش‏تیمار با سالیسیلیک‌اسید بر بنیه و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) در شرایط کمبود آب

ساقی میارصادقی؛ فرید شکاری؛ رضا فتوت؛ اسماعیل زنگانی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، صفحه 55-70

چکیده
  یکی از تأثیرات کاهش میزان آب در خاک، کاهش در رشد و نمو گیاهچه‌های سبز شده و تغییر در نمود مزرعه‌ای آنها تحت چنین شرایطی است. مشخص گردیده که پیش‌تیمار بذرها موجب بهبود برخی خصوصیات گیاهچه‌ای و گیاهان ...  بیشتر
بررسی اثر هیدرو و اسموپرایمینگ دو رقم تجاری نخود بر جوانه‌زنی، فاکتورهای رشد و تعداد گرهک‌های ریشه در شرایط تنش شوری
7. بررسی اثر هیدرو و اسموپرایمینگ دو رقم تجاری نخود بر جوانه‌زنی، فاکتورهای رشد و تعداد گرهک‌های ریشه در شرایط تنش شوری

فاطمه خدابخش؛ ریحانه عموآقایی؛ اکبر مستأجران؛ گیتی امتیازی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، صفحه 71-86

چکیده
  نخود ایرانی یکی از گیاهان زراعی مهم مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست که بسیار به شوری حساس است. اخیراً گزارش شده است که پرایمینگ دانه‌ها، روشی برای بهبود استقرار دانه‌ها و افزایش تولید محصول در شرایط تنش‌زاست. ...  بیشتر
بررسی مقاومت، جذب و انباشتگی کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia Fisch & C. A. Mey (Brassicaceae)
8. بررسی مقاومت، جذب و انباشتگی کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia Fisch & C. A. Mey (Brassicaceae)

سید مجید قادریان؛ ناصر جمالی حاجیانی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، صفحه 87-98

چکیده
  کادمیوم، عنصری غیرضروری و سمّی برای گیاهان است که از طریق فعالیت‌های مختلف بشر وارد خاک می‌شود. این عنصر تأثیرات فیزیولوژیک و مورفولوژیک متعددی بر گیاهان دارد. با این حال، برخی گونه‌های مقاوم به کادمیوم ...  بیشتر