دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، دی 1392 
برخی تغییرات فیزیو-بیوشیمیایی وابسته به سن در برگ‌های رُز

صفحه 31-40

لادن رحیم‌پور شفایی؛ نادر چاپارزاده؛ لیلا زرندی میاندوآب؛ میثم دولتی


مطالعه آغازش و نمو اندام‌های گل در شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

صفحه 41-52

شیوا براتی؛ محمدرضا دادپور؛ سمیه نقی‌لو؛ علی موافقی