دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، فروردین 1393 
شناسایی و اکولوژی دیاتومه‌های اپیلیتک رودخانه بابلرود

صفحه 43-56

بهرام پورحیدر خشکرودی؛ ناصر جعفری؛ علیرضا نقی‌نژاد


تأثیر اکسین و عنصر مس بر رشد زعفران

صفحه 111-124

نسیم رضوانی؛ علی سروش‌زاده؛ مظفر شریفی