بررسی اثر فلوراید بر ساختار تشریحی اندام‌های رویشی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L.
2. بررسی اثر فلوراید بر ساختار تشریحی اندام‌های رویشی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L.

صدیقه اربابیان؛ سیمین تاجیک اسمعیلی؛ سایه جعفری مرندی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1390، صفحه 1-10

چکیده
  فلوراید، ماده‌ای سمّی برای طبیعت است که از منابع مختلفی وارد محیط زیست می‌شود. از مهمترین منابع تولید فلوراید صنعت آلومینیوم سازی است که با ورود آن به طبیعت به صورت سدیم فلوراید، هیدروژن فلوراید، ترکیبات ...  بیشتر
تولید کالوس و باززایی گیاه Papaver pseudo-orientale در شرایط کشت درون شیشه‌
3. تولید کالوس و باززایی گیاه Papaver pseudo-orientale در شرایط کشت درون شیشه‌

مریم حقیقت حور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1390، صفحه 11-22

چکیده
  گونه Papaver pseudo-orientale از بخش Oxytona جنس Papaver منبع مهمی برای آلکالوئید‌ها مانند ایزوتبائین است. در این پژوهش تولید کالوس و باززایی درون شیشه‌ای این گونه از ریز نمونه‌های هیپوکوتیل-کوتیلدون در محیط‌کشت پایه ...  بیشتر
تأثیر کومارین بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کلزا رقم هایولا 401
4. تأثیر کومارین بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کلزا رقم هایولا 401

شکوفه انتشاری؛ فرزانه اهرابی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1390، صفحه 23-36

چکیده
  برخی از فنل‌های گیاهی به عنوان ترکیبات آللوشیمیایی در پدیده آللوپاتی شرکت نموده، جوانه‌زنی، رشد و تکثیر گیاهان دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند که نتیجۀ این عمل غالباً کاهش محصولات زراعی است. از جهت ...  بیشتر
مطالعه آت‌اکولوژی گونه Lolium rigidum Gaud. در استان مازندران
5. مطالعه آت‌اکولوژی گونه Lolium rigidum Gaud. در استان مازندران

ملیحه اوشیب نتاج؛ حسن شکرچی؛ محمد اکبرزاده؛ مریم کشاورزی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1390، صفحه 37-46

چکیده
  مطالعات آت‌اکولوژی (aut-ecologi)، اطلاعاتی بنیادی برای مدیریت اکوسیستم‌های مرتعی به وجود می‌آورد. در این تحقیق، آت‌اکولوژی Lolium rigidum با نام فارسی چچم بررسی شده است. ابتدا پراکنش جغرافیایی، فنولوژی، گونه‌های ...  بیشتر
ویژگی‌های رویشی نهال‌های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) تحت تنش غرقابی
6. ویژگی‌های رویشی نهال‌های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) تحت تنش غرقابی

احسان قنبری؛ مسعود طبری؛ احسان ساداتی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1390، صفحه 47-58

چکیده
  صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) یکی از گونه‌های مهم خانواده Salicaceae است که در آمریکای شمالی پراکنش داشته و در دهه‌های اخیر، از کشت و توسعه آن در استان‌های شمالی کشور استقبال شده است. در این مطالعه، پاسخ‌های ...  بیشتر
ارزیابی تغییر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی حاصل از تعامل علف‌کش تریفلورالین و همزیستی میکوریزی با قارچ Glomus versiforme در گیاه آفتابگردان (رقم لاکومکا)
7. ارزیابی تغییر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی حاصل از تعامل علف‌کش تریفلورالین و همزیستی میکوریزی با قارچ Glomus versiforme در گیاه آفتابگردان (رقم لاکومکا)

هانیه مرادبیگی؛ جلیل خارا

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1390، صفحه 59-70

چکیده
  تأثیر غلظت‌های مختلف علف‌کش تریفلورالین بر روی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان رشد ریشه و اندام هوایی، محتوای پروتئین کل، پرولین و اسیدهای‌آمینه آزاد در گیاهان آفتابگردان تلقیح شده با قارچ میکوریز (Glomus ...  بیشتر
القای مقاومت در Dunaliella نسبت به پاراکوات، توسط برخی پیش‌تیمارها
8. القای مقاومت در Dunaliella نسبت به پاراکوات، توسط برخی پیش‌تیمارها

مریم مددکار حقجو

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1390، صفحه 71-86

چکیده
  تأثیر پاراکوات که یک علف‌کش القا کننده تنش اکسیداتیو است، بر روی جلبک سبز تک سلولی Dunaliella طی 24 ساعت، در نمونههای پیش‌تیمار شده در دمای 14 درجه سانتیگراد، Buthionine Sulfoximine (BSO) و L-Galactonic Acid -lactone (GAL)، بررسی ...  بیشتر