اثر کلرید سدیم بر میزان نیترات، تجمع یون ها و فعالیت نیترات ردوکتاز در دو پایه بادام
2. اثر کلرید سدیم بر میزان نیترات، تجمع یون ها و فعالیت نیترات ردوکتاز در دو پایه بادام

سکینه میرزایی؛ مختار حیدری؛ محمدحسین دانشور؛ نوراله معلمی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.113740.1120

چکیده
  اطلاعات محدودی در زمینه اثر شوری بر اسیمیلاسیون نیتروژن در درختان میوه مانند بادام منتشر گردیده است. با این هدف یک آزمایش گلخانه ای درسال 1391 به منظور بررسی اثر کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلی مولار) بر فعالیت ...  بیشتر
مقایسه اثر زیادی آهن و کاربرد سیلیکون بر فلورسانس کلروفیل بخش هوایی و تغییرات تکوینی ریشه دانه‌رست‌های گیاه برنج
3. مقایسه اثر زیادی آهن و کاربرد سیلیکون بر فلورسانس کلروفیل بخش هوایی و تغییرات تکوینی ریشه دانه‌رست‌های گیاه برنج

پویان مهربان جوبنی؛ علی برزگر؛ بهروز برزگر گلچینی؛ علی رمضانی صیاد؛ احمد عبدل زاده

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.110931.1099

چکیده
  افزایش اسیدیته در شرایط کشت غرقابی زمین‌های برنج، سبب بالارفتن حلالیت و جذب سیلیکون و آهن می‌شود. این پژوهش با هدف مقایسه اثرات کاربرد سیلیکون (5/1 میلی‌مولار به صورت سیلیکات سدیم) و آهن اضافی (150 میلی‌گرم ...  بیشتر
مطالعه درون شیشه‌ای کیتوسان بر بهبود رشد پایه‌های مرکبات تحت تنش کلرید سدیم
4. مطالعه درون شیشه‌ای کیتوسان بر بهبود رشد پایه‌های مرکبات تحت تنش کلرید سدیم

بهرام عابدی؛ بهنام اسفندیاری؛ سعیدرضا وصال

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 33-48

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.109747.1082

چکیده
  شوری از جمله تنش‌های غیرزیستی است که باعث کاهش رشد و عملکرد گیاهان می‌شود. مرکبات از جمله درختان حساس به شوری طبقه بندی می‌شوند. از این رو پژوهشی جهت بررسی تاثیر کیتوسان بر خصوصیات بیوشیمیایی و تغذیه‌ای ...  بیشتر
برآورد تنوع ساختاری توده‌های گونه کرب (Acer campestre L.) با استفاده از شاخص تنوع ساختار ترکیبی در جنگل‌های ارسباران
5. برآورد تنوع ساختاری توده‌های گونه کرب (Acer campestre L.) با استفاده از شاخص تنوع ساختار ترکیبی در جنگل‌های ارسباران

رؤیا عابدی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 49-60

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.113385.1115

چکیده
  یکی از متداول‌ترین روش‌های بررسی ساختار جنگل استفاده از انواع شاخص‌های ساختاری است. این شاخص‌ها برآوردی کمّی از وضعیت توده ارائه می‌دهند. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ساختاری توده‌های گونه کرب (Acer ...  بیشتر
تاثیر آبسیزیک اسید بر تنش اکسیداتیو در کشت‌های ساقه بادرنجبویه (Melissa officinalis)
6. تاثیر آبسیزیک اسید بر تنش اکسیداتیو در کشت‌های ساقه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

سیده معصومه موسوی؛ لیلا شبانی؛ ندا میرآخورلی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.116201.1147

چکیده
  پاسخ‌های گیاهان به الیسیتورها نتیجه یک سری از تغییرات متوالی تنظیم شده در میزان هورمون‌ها و یا گونه‌های اکسیژن واکنشی (ROS) است. در این تحقیق، شاخص رشد، میزان کلروفیل‌ها و کاروتنوئید، میزان H2O2، میزان ...  بیشتر
ساختار ژنتیکی مولفه‌های جوانه‌زنی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری
7. ساختار ژنتیکی مولفه‌های جوانه‌زنی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری

ساناز غفاری مقدم؛ حسین صبوری؛ عبدالطیف قلیزاده؛ حسینعلی فلاحی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.110184.1085

چکیده
  شوری یکی از اصلی‌ترین تنش‌های اسمزی است، که رشد و تولید گیاهان را از طریق تغییر در تعادل یونی و اسمزی محدود می‌کند. به منظور مکان‌یابی نواحی ژنومی کنترل‌کننده صفات کمی (QTLs) مرتبط با تحمل به شوری در جو ...  بیشتر