بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط تنش کم‌آبی
1. بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط تنش کم‌آبی

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ رضا امیرنیا؛ سعید حیدرزاده

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.116384.1149

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله تحت شرایط تنش رطوبتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح مختلف آبیارى ...  بیشتر
نقش محرک‌های زیستی سالیسیلیک‌اسید، سیمواستاتین و ایندول‌بوتیریک‌اسید بر باززایی و برخی ویژگی‌های ریختی و فیزیولوژیکی مرزۀ اورامانی (Satureja avromanica Maroofi) در شرایط درون‌شیشه‌ای (in vitro)
2. نقش محرک‌های زیستی سالیسیلیک‌اسید، سیمواستاتین و ایندول‌بوتیریک‌اسید بر باززایی و برخی ویژگی‌های ریختی و فیزیولوژیکی مرزۀ اورامانی (Satureja avromanica Maroofi) در شرایط درون‌شیشه‌ای (in vitro)

نرگس نوری؛ علی اکبر مظفری؛ جلال خورشیدی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.114594.1132

چکیده
  ­مرزۀ اورامانی (Satureja avromanica Maroofi) از گیاهان دارویی اندمیک و در معرض خطر انقراض ایران است. به‌منظور تکثیر درون‌شیشه‌ای (in vitro) این گیاه، آزمایشی در دو مرحله انجام شد: مرحلۀ اول به‌شکل فاکتوریل بر پایۀ ...  بیشتر
صفت‌های ‌‌ساختاری و زیست‌تودۀ گونۀ Capparis spinosa در مراتع قشلاقی بیله‌سوار، اردبیل
3. صفت‌های ‌‌ساختاری و زیست‌تودۀ گونۀ Capparis spinosa در مراتع قشلاقی بیله‌سوار، اردبیل

جواد معتمدی؛ مهدی داورپناه؛ اسد صادقپور

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 39-52

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.116141.1145

چکیده
    اندازه‌‌گیری ویژگی‌‌های‌‌ گیاهی یکی از ملزومات اساسی محاسبۀ تنوع ‌‌عملکردی‌‌ گیاهی است؛ از‌این‌رو در پژوهش حاضر، ویژگی‌های‌‌گیاهی کاپاریس (Capparis spinosa L.) در مکان‌های معرف پراکنش آن در مراتع ...  بیشتر
بررسی درون‌شیشه‌ای دو گونۀ سرخدار ازنظر تنوع اندوفیتی و تغییرات پاکلی‌تاکسل
4. بررسی درون‌شیشه‌ای دو گونۀ سرخدار ازنظر تنوع اندوفیتی و تغییرات پاکلی‌تاکسل

آرزو جندواغله‌بوب؛ عظیم قاسم نژاد؛ کامران راهنما؛ مصطفی خوشحال سرمست

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 53-66

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.116513.1150

چکیده
  امروزه با‌توجه‌به رشد کند گیاه سرخدار و اهمیت متابولیت‌های آن، اندوفیت‌های بیوسنتزکنندۀ ترکیبات ارزشمند سرخدار اهمیت پژوهشی زیادی یافته‌اند؛ به‌طوری‌که تولید پاکلی‌تاکسل در سلول گیاهی بدون اندوفیت ...  بیشتر
تأثیر تنش شوری بر هورمون‌های اکسین، جیبرلین، ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ریخت‌شناختی و آناتومیکی دانه‌رست‌های گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.)
5. تأثیر تنش شوری بر هورمون‌های اکسین، جیبرلین، ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ریخت‌شناختی و آناتومیکی دانه‌رست‌های گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.)

سروش کارگر خرمی؛ رشید جامعی؛ رضا درویش زاده؛ سیاوش حسینی سرقین

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 67-82

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.114287.1128

چکیده
  تنش شوری یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکنندۀ رشد گیاهان شناخته می‌شود. اکسین و جیبرلین از مهم‌ترین هورمون‌های گیاهی‌اند که کوچک‌ترین تغییر در میزان آنها سبب پاسخ‌های گسترده در سراسر گیاه می شود. مشخص ...  بیشتر
زیست‌پالایی رنگ نساجی Direct Blue 129 توسط جلبک سبزChlorella vulgaris Beijerinck و سیانوباکتر Spirulina (Arthrospira) platensis Gomont و ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آنها تحت‌تأثیر رنگ
6. زیست‌پالایی رنگ نساجی Direct Blue 129 توسط جلبک سبزChlorella vulgaris Beijerinck و سیانوباکتر Spirulina (Arthrospira) platensis Gomont و ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آنها تحت‌تأثیر رنگ

زهرا مرادی؛ مریم مددکار حق جو؛ محمود زارعی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.118969.1172

چکیده
  حذف آلاینده‌های نامطلوب از اکوسیستم‌های آبی که به‌علت تخلیۀ آلاینده‌های صنعتی و شهری حاصل شده‌اند، به فناوری‌های کارا، مقرون‌به‌صرفه و سازگار با محیط‌زیست نیاز دارد؛ در این فرایند زیستی، توانایی ...  بیشتر