تغییرات رنگیزه‌ها و متابولیت‌های ثانویه گیاهچه درمنۀ کوهی در پاسخ به پرتوهای UV و زمان نمونه گیری در شرایط این ویترو
2. تغییرات رنگیزه‌ها و متابولیت‌های ثانویه گیاهچه درمنۀ کوهی در پاسخ به پرتوهای UV و زمان نمونه گیری در شرایط این ویترو

معصومه خلیلی؛ رؤیا رضوی‌زاده؛ امیرحسین فرقانی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.116190.1146

چکیده
  افزایش متابولیت‌های ثانویه به دلیل اهمیت اقتصادی و دارویی آن‌ها امروزه مورد توجه قرار گرفته است. گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri) به دلیل تولید آرتمیزینین ازنظر اقتصادی و دارویی حائز اهمیت است. هدف این مطالعه ...  بیشتر
تأثیر تلقیح با قارچ میکوریز Glomus versiforme در رشد و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری
3. تأثیر تلقیح با قارچ میکوریز Glomus versiforme در رشد و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری

گلناز خزانی؛ جلیل خارا؛ زهره جبارزاده

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.115589.1140

چکیده
  قارچ‌های میکوریز باعث ایجاد مقاومت در گیاهان نسبت به تنش‌های محیطی می‌شوند. به منظور بررسی اثرات همزیستی قارچ میکوریز Glomus versiforme بر گیاه گوجه فرنگی در کاهش اثرات تنش شوری، پژوهشی در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر
ارزیابی تحمل به تنش یخ‌زدگی در چهار رقم زیتون (بومی و خارجی) بر اساس شاخص-های فیزیولوژیک در شرایط خو‌سرمایی
4. ارزیابی تحمل به تنش یخ‌زدگی در چهار رقم زیتون (بومی و خارجی) بر اساس شاخص-های فیزیولوژیک در شرایط خو‌سرمایی

طیبه بساکی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ ثریا کرمی؛ سکینه فرجی؛ مریم جلیلی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 37-50

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.115335.1137

چکیده
  بمنظور بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی ارقام زیتون، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل شده و فاکتورهای رقم (زرد، روغنی، کرونایکی و میشن)، دما (18- و 20- درجه سلسیوس) و ...  بیشتر
بررسی پراکنش و برخی ویژگی های زیستی گیاه مهاجم سنبل آبی در تالاب انزلی، استان گیلان
5. بررسی پراکنش و برخی ویژگی های زیستی گیاه مهاجم سنبل آبی در تالاب انزلی، استان گیلان

علیرضا میرزاجانی؛ سعید نادری؛ داریوش پروانه مقدم

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 51-62

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.114456.1131

چکیده
  گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes ) بومی آمازون بوده و یکی از بدترین گونه های علف هرز جهان است که در سراسر دنیا پراکنده شده است. در سال 1391 در آببندان عینک مشاهده شد و پس از آن از برخی منابع آبهای طبیعی شمال کشور ...  بیشتر
مقایسه و آنالیز بیوانفورماتیکی ژنوم کامل کلروپلاستی سه رقم توت فرنگی F.vesca, F.virginiana, F.chiloensis
6. مقایسه و آنالیز بیوانفورماتیکی ژنوم کامل کلروپلاستی سه رقم توت فرنگی F.vesca, F.virginiana, F.chiloensis

فرشید طلعت؛ نسا غفاری؛ ابوالحسن فجری؛ مهدی بدری انرجان

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 63-76

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.113723.1118

چکیده
  توت فرنگی از جنس فراگاریا (Fragaria) و خانواده رزاسه (Rosaceae) میباشد. امروزه از گونه‌های شیلنسیس (Chiloensis)، ویرجینیا (Virginiana) و هیبرید‌ بین این د‌و یعنی آناناس (Ananasae) استفاد‌ه زراعی می‌شود. این گیاه علفی چندساله ...  بیشتر
اثر دور آبیاری و محلولپاشی کیتوزان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی پنیرک معمولی (Malva sylvestris)
7. اثر دور آبیاری و محلولپاشی کیتوزان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی پنیرک معمولی (Malva sylvestris)

ایوب مزارعی؛ علیرضا سیروس مهر؛ معصومه بروشکی؛ زهرا بابایی؛ علی اکبر محمودی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 77-102

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.110063.1084

چکیده
  بـه منظـور بررسی اثر دور آبیاری و محلولپاشی کیتوزان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی پنیرک معمولی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه ...  بیشتر