تأثیر محلولپاشی غلظت‌های مختلف اسید جاسمونیک و نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی مریم گلی (Salvia officinalis L)
2. تأثیر محلولپاشی غلظت‌های مختلف اسید جاسمونیک و نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی مریم گلی (Salvia officinalis L)

ایوب مزارعی؛ سید محسن موسوی نیک؛ احمد قنبری؛ لیلا فهمیده

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.110510.1092

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیر غلظت‌های اسید جاسمونیک و دی‌اکسید تیتانیوم به عنوان دو القاء کننده بر فعالیت سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی (آنزیمی و غیر-آنزیمی) و صفات فیزیولوژیکی مریم گلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل ...  بیشتر
بهبود جوانه‌زنی بذر، رشد و خصوصیات ‌بیوشیمیایی گیاهچه‌های گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط تنش کادمیوم با استفاده از پیش‌تیمار بذر
3. بهبود جوانه‌زنی بذر، رشد و خصوصیات ‌بیوشیمیایی گیاهچه‌های گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط تنش کادمیوم با استفاده از پیش‌تیمار بذر

فاطمه محمودی؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ ناصر زارع؛ بهروز اسماعیل پور

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.111889.1104

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر پیش‌تیمارهای آبی و هورمونی بر جوانه‌زنی، رشد و ‌شاخص‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های گاوزبان اروپایی تحت تنش کادمیوم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار ...  بیشتر
بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی
4. بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی

عاطفه عامری؛ غلامحسین داوری نژاد؛ نسرین مشتاقی؛ علی تهرانی فر

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 43-58

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.113212.1113

چکیده
  به منظور بررسی القای جنین‌‌زایی سوماتیکی، ریز‌نمونه‌های کوتیلدون بالغ، نابالغ و آندوسپرم ارقام نظنزی، قوسی، درگزی و ویلیامز حاصل از میوه‌های 40 تا 100 روز پس از گرده‌افشانی، در محیط کشت‌‌های MS)، SH ...  بیشتر
اثر کاربرد برگی اکسید نیتریک بر تعدیل تنش شوری در انگور رقم بیدانه-سفید
5. اثر کاربرد برگی اکسید نیتریک بر تعدیل تنش شوری در انگور رقم بیدانه-سفید

منیر ابراهیمی؛ روح الله کریمی؛ معصومه عامریان

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 59-64

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.114329.1129

چکیده
  شوری یکی از تنش‌های محیطی است که با تاثیر منفی بر فرآیند رشد و نمو، منجر به القاء تنش اکسایشی در گیاهان می‌شود. اکسید نیتریک رادیکال گازی نسبتاً پایداری است که در غلظت‌های پایین از تولید رادیکال‌های ...  بیشتر
معرفی فلور، شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان غرب منطقۀ لوداب در استان کهگیلویه‌وبویراحمد
6. معرفی فلور، شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان غرب منطقۀ لوداب در استان کهگیلویه‌وبویراحمد

هادی امینی مهر؛ سعید افشارزاده؛ عزیزالله جعفری

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.112551.1110

چکیده
  بررسی فلوریستیک هر منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا فهرست فلوریستیک شناسنامه‌ای برای هر منطقه است که وجود گیاهان و وضعیت آنها را نشان می‌دهد. منطقه غرب لوداب با مساحتی حدود 20000 هکتار، محدوده ...  بیشتر
بررسی اثر استفاده همزمان نور قرمز و دایک گولاک سدیم بر نو ساقه زایی و رشد طولی ریزنمونه‌های زیتون (Olea europea L.)، رقم زرد
7. بررسی اثر استفاده همزمان نور قرمز و دایک گولاک سدیم بر نو ساقه زایی و رشد طولی ریزنمونه‌های زیتون (Olea europea L.)، رقم زرد

فرزان قانع گلمحمدی؛ رامین حسینی؛ موسی مرادنژاد

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 81-96

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.110506.1091

چکیده
  زمان بسیار زیادی از اولین تجربه تکثیر درون شیشه زیتون می‌گذرد اما وجود چیرگی انتهایی بسیار قوی در مرحله نوساقه‌زایی که از طریق تیمارهای مختلف سایتوکنینی نیز قابل کنترل نیست، امکان تکثیر آن را به روش ...  بیشتر