اثر تغذیۀ ابتدای فصل کلسیم و روی بر عملکرد، محتوای قند و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی آنزیمی و غیر‌آنزیمی انگور
1. اثر تغذیۀ ابتدای فصل کلسیم و روی بر عملکرد، محتوای قند و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی آنزیمی و غیر‌آنزیمی انگور

روح الله کریمی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.117399.1157

چکیده
  محلول‌پاشی عناصر تغذیه‌ای، یکی از روش‌های افزایش عملکرد و کیفیت محصولات باغی است؛ به‌ این منظور، آزمایشی به‌شکل فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در یک باغ تجاری پانزده‌سالۀ انگور رقم بی‌دانۀ ...  بیشتر
بهینه‌سازی کشت بافت و مطالعۀ فیتوشیمیایی گیاه انسولین (Costus pictus D. Don)
2. بهینه‌سازی کشت بافت و مطالعۀ فیتوشیمیایی گیاه انسولین (Costus pictus D. Don)

مریم جریته؛ الهه وطن خواه؛ آفاق حسینی؛ مهناز وفادار

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.119122.1173

چکیده
  گیاهCostus pictus D. Don معروف به گیاه انسولین به‌منظور درمان بیماری دیابت در جنوب هند استفاده می‌شود؛ این گیاه در سال‌های اخیر به ایران آورده و در برخی گلخانه‌ها از طریق قلمه تکثیر شده است. مطالعۀ حاضر به‌منظور ...  بیشتر
اثر تنش خشکی انتهای فصل بر تجمع و انتقال مجدد کربوهیدرات‌های محلول میانگره‌های ساقۀ دو رقم جو
3. اثر تنش خشکی انتهای فصل بر تجمع و انتقال مجدد کربوهیدرات‌های محلول میانگره‌های ساقۀ دو رقم جو

راضیه سرآبادانی تفرش؛ زهرا سادات شبر؛ مریم شهبازی

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 37-56

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.118855.1171

چکیده
  در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران که تنش خشکی معمولاً در انتهای فصل رشد اتفاق می‌افتد، ذخایر کربوهیدرات‌های محلول در ساقه و سهم آن‌ها‌ در تولید محصول نهایی به علت محدود شدن فتوسنتز جاری بیشتر بسیار ...  بیشتر
بررسی تغییرات تشریحی ایجادشده در برگچه‌های گیاه زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia) در اثر آلودگی با آفت پسیل (Psyllopsis fraxini)
4. بررسی تغییرات تشریحی ایجادشده در برگچه‌های گیاه زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia) در اثر آلودگی با آفت پسیل (Psyllopsis fraxini)

الهام محجل کاظمی؛ فاطمه علینژاد؛ هانیه محجل شجا

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 71-84

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.118608.1165

چکیده
  حملۀ آفت سبب آسیب به ساختارهای سلولی گیاهی می‌شود و با ایجاد اختلال در رشد و فرایندهای تمایز گیاه میزبان، ساختار گیاه را تغییر می‌دهد. پسیل یکی از آفت‌های گیاهی است که با حمله به برگ گیاه و تغذیه از شیرۀ ...  بیشتر
بررسی اثر سیلیکون بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و بیان ژن‌های بتائین‌آلدهید‌دهیدروژناز و پرولین‌5-کربوکسیلات‌سنتتاز در گیاه دارویی گاوزبان ایرانی در معرض تنش خشکی
5. بررسی اثر سیلیکون بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و بیان ژن‌های بتائین‌آلدهید‌دهیدروژناز و پرولین‌5-کربوکسیلات‌سنتتاز در گیاه دارویی گاوزبان ایرانی در معرض تنش خشکی

ناهید باقری؛ شکوفه انتشاری؛ رؤیا رضوی‌زاده

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.122181.1206

چکیده
  خشکی از مهم‌ترین عوامل محدود‌کنندۀ رشد گیاهان است. وسعت زیاد زمین‌های در معرض خشکی و کمبود منابع آبی، توجه زیادی را به مباحث مربوط به خشکی معطوف کرده است. در پژوهش حاضر، آزمایشی به‌شکل فاکتوریل در قالب ...  بیشتر