تأثیر سرب و نیکل بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شوید (Anethum graveolens L.)
1. تأثیر سرب و نیکل بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شوید (Anethum graveolens L.)

منیره رنجبر؛ شیدا اسماعیلی؛ علی اصغر مشتاقی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.117860.1158

چکیده
  آلودگی خاک با فلزات سنگین یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی در بسیاری از نقاط جهان است. نیکل و سرب ازجمله فلزات سنگینی هستندکه سهم عمده‌ای در آلودگی‌های محیطی دارند. ازآنجاکه شوید (Anethum graveolens)، نوعی ...  بیشتر
اثر کمبود بور بر رشد رویشی، گل‌دهی و عملکرد دانه در گیاه کلزا
2. اثر کمبود بور بر رشد رویشی، گل‌دهی و عملکرد دانه در گیاه کلزا

زهرا بهمنی؛ رقیه حاجی بلند؛ زهرا هاشمی؛ فرخنده رضانژاد

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.120003.1182

چکیده
  بور، عنصر کم‌مصرف ضروری برای گیاهان است که کمبود آن، یکی از بیماری‌های تغذیه‌ای شایع در گونه‌های زراعی است. در پژوهش حاضر، اثر کمبود بور روی مقدار رنگیزه‌ها، فنل‌ها، قندهای محلول، نشاسته، شاخص‌های ...  بیشتر
استفاده از خاک معدن آهن برای بهبود وضعیت عناصر غذایی خاک و رشد مطلوب گیاه گوجه‌فرنگی
3. استفاده از خاک معدن آهن برای بهبود وضعیت عناصر غذایی خاک و رشد مطلوب گیاه گوجه‌فرنگی

ریحانه دهقان؛ علی اکبر کریمیان؛ سمیه قاسمی؛ حمید عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ ملیحه امینی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 45-60

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.120868.1194

چکیده
  استفاده از بقایای گیاهانی که در خاک‌های آلوده همچون خاک معدن آهن رشد یافته‌اند، تا حدودی سبب بهبود ویژگی‌های خاک مانند حاصلخیزی، مادۀ آلی و فعالیت ریزجانداران می‌شود و بنابراین می‌توان از این نوع ...  بیشتر
تأثیر الیسیتورهای متیل‏جاسمونات و سالیسیلیک‌اسید بر میزان تولید متابولیت‏های ثانویه و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در شرایط in vitro‏
4. تأثیر الیسیتورهای متیل‏جاسمونات و سالیسیلیک‌اسید بر میزان تولید متابولیت‏های ثانویه و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در شرایط in vitro‏

ملیحه هاشمیان؛ علی گنجعلی؛ منیره چنیانی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 61-76

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.118410.1164

چکیده
  کلپوره (Teucrium polium L.)، گیاهی دارویی و متعلق به خانوادۀ نعناعیان است. بهره‏برداری بی‌رویۀ انسان از رویشگاه‌های طبیعی برای مصارف دارویی و پراکنش کم، این گیاه را در معرض خطر انقراض قرار داده است؛ در این ...  بیشتر
بررسی فلوریستیک و اشکال‌‌ زیستی گیاهان مراتع کوهستانی درختک فریدن، اصفهان
5. بررسی فلوریستیک و اشکال‌‌ زیستی گیاهان مراتع کوهستانی درختک فریدن، اصفهان

سعید دوازده امامی؛ آزاده اخوان روفیگر؛ جواد معتمدی؛ لیلی صفایی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.118292.1161

چکیده
  در پژوهش حاضر، فلور منطقۀ درختک فریدن بررسی شد. درمجموع، 265 گونه متعلق به 184 جنس و 42 خانوادۀ ‌‌گیاهی در منطقه شناسایی شدند که از این تعداد، 35 خانواده به دولپه‌‌ای‌‌ها و 7 خانواده به تک‌لپه‌‌ای‌‌ها ...  بیشتر